شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 32,161
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,472,556
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 149
کاربران حاضر: 150


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت فناوری اطلاعات (IT) در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393

رتبه محل قبولی
1 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
2 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
7 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
21 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش کسب و کار الکترونیک
26 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش کسب و کار الکترونیک
56 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
58 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش کسب و کار الکترونیک
68 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
72 دانشگاهتربیت مدرس - روزانه
80 دانشگاه تهران- روزانه - گرایش هوشمندی کسب و کار - نیمسال دوم
105 دانشگاه شهید بهشتی - روزانه
174 دانشگاه تهران- روزانه - گرایش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  - نیمسال دوم
223 دانشگاه شهید بهشتی - روزانه
231 دانشگاه تربیت مدرس - روزانه
243 دانشگاه شهید بهشتی - روزانه
277 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش گرایش کسب و کار الکترونیک
334 دانشگاه  خوارزمی -تهران - روزانه - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته- تهران
372 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
392 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
423 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران - روزانه - فقط مرد
446 دانشگاه  خوارزمی -تهران - روزانه - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته- تهران
681 دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران - روزانه - فقط مرد
711 دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - نوبت دوم - فقط زن- گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته
870 دانشگاه الزهرا (س)-نوبت دوم- فقط زن- گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
1292 دانشگاه الزهرا (س)- نوبت دوم- فقط زن-آموزش محور- گرایش کسب و کار الکترونیکی
1359 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان - روزانه- گرایش کسب و کار الکترونیک
1501 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان - روزانه- گرایش کسب و کار الکترونیک
1544 دانشگاه الزهرا(س) –شعبه ارومیه - روزانه- فقط زن
4288 دانشگاه تربیت مدرس- مجازی آموزش محور- گرایش مدیریت دانش
5402 مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال- رشت
7178 دانشگاه علم و هنر( غیرانتفاعی) واحد اشکذر
8892 دانشگاه تهران - مجازی آموزش محور- محل تحصیل پردیس فارابی قم
 

 

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است