شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 32,130
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,472,525
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 123
کاربران حاضر: 124مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت فناوری اطلاعات (IT) در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391رتبه محل قبولی
١٣ دانشگاه تهران روزانه
٤٤ دانشگاه تهران روزانه
٦٦ دانشگاه تربیت مدرس روزانه
٩٩ دانشگاه شهید بهشتی روزانه
١٦٢  دانشگاه تهران شبانه ترم بهمن
٣١٠ دانشگاه الزهرا(س) روزانه فقط زن
٣٣٠ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد-گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته-شیوه آموزش محور
٣٦٦ دانشگاه الزهرا(س) روزانه فقط زن
٣٧٨ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد-گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته-شیوه آموزش محور
٧٥٠ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد-گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته-شیوه آموزش محور
٨٤٩ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد-گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته-شیوه آموزش محور
١١٠٢ دانشگاه پیام نور-مرکز تهران گرایش کسب و کار الکترونیک
١٣٠٥ دانشگاه پیام نور-مرکز تهران گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
١٤٧٩ موسسه غیر انتفاعی میزان-تبریز
١٥٤٦ دانشگاه پیام نور-مرکز بندرعباس(واحد قش
م) گرایش کسب و کار الکترونیک-شیوه آموزش محور
٢٣٥٥ دانشگاه شهید بهشتی مجازی شیوه آموزش محور
٤٣٧٧ دانشگاه پیام نور-مرکز تهران مجازی گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی -شیوه آموزش محور
٥٠٣٧ موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز- تهران گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته-شیوه آموزش محور
٥٧٩٠ دانشگاه پیام نور-مرکز تهران مجازی گرایش کسب و کار الکترونیک-شیوه آموزش محور
٦٣٦٧ دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان مجازی گرایش کسب و کار الکترونیکی-شیوه آموزش محور
 

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است