شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 15 مرداد 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,675
بازدید دیروز: 55,474
بازدید کل: 111,552,312
کاربران عضو: 5
کاربران مهمان: 94
کاربران حاضر: 99


ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت کسب و کارMBA  در 11 سال گذشته

 
  سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97
روزانه تهران 70 88 82 83 106 146 150 264 262 284 301
روزانه سایرشهرستانها 29 36 42 44 93 115 95 133 133 185 284
کل روزانه 99 124 124 127 199 261 245 397 395 469 585
نوبت دوم (شبانه) تهران 98 115 81 108 85 61 104 66 93 173 124
نوبت دوم (شبانه) سایر شهرستانها 15 28 36 45 61 67 60 66 65 96 171
نوبت دوم (شبانه) کل 113 143 117 153 146 128 164 132 158 269 295
غیر انتفاعی تهران 15 15 15 19 18 30 30 60 55 70 60
غیرانتفاعی سایر شهرستانها 30 35 45 57 54 30 30 60 60 140 330
کل غیر انتفاعی 45 50 60 76 72 60 60 120 115 210 390
کل مجازی 70 120 110 198 180 670 360 285 650 1172 990
پیام نور تهران، دماوند 20 20 20 88 53 60 46 207 46 125 120
پیام نور سایر شهرستانها - - - - - 45 38 137 69 524 660
کل پیام نور 20 20 20 88 53 105 84 344 115 649 780
پردیس خودگردان (بین الملل) 75 87 73 194 184 145 110 189 211 239 209
جمع کل 422 544 504 836 834 1369 1023 1467 1644 3008 3249
 
توجه: ظرفیت رشته مدیریت (با ضرایب MBA ) در جدول بالا لحاظ نشده است
توجه: ظرفیت رشته مهندسی و مدیریت اجرایی (MBE) در جدول بالا آمده است
توجه: در ظرفیت سالهای 88، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 و 97 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است
توجه: دوره های مجازی شامل مجایز دانشگاههای دولتی، مجازی غیرانتفاعی، مجازی ویژه شاغلین می باشد