شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 13 فروردین 1394

 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، مدیریت سازمان های دولتی ، مدیریت بحران و مدیریت اماکن متبرکه مذهبی

 ضرایب کلیه گرایشهای رشته مدیریت دولتی شامل مدیریت نیروی انسانی، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی، تشکیلات و روشها، مدیریت تحول و همچنین رشته های مدیریت بحران ، مدیریت اماکن متبرکه مذهبی و مدیریت سازمان های دولتی (مالی و اقتصادی، منابع انسانی و روابط کار، برنامه ریزی و نظارت) یکسان و به صورت زیر می باشد
 

شماره دفترچه نام درس ضریب تعداد سوالات زمان پاسخگویی
1 زبان عمومی و تخصصی 3 30 150
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2 15
تئوری های مدیریت 3 30
مالیه عمومی و بودجه 3 15
ریاضی و آمار 2 20
اقتصاد خرد و کلان 2 20
مدیریت منابع انسانی 3 15


اطلاعات مربوط به آزمون سال 1394 می باشد

* دروس مدیریت منابع انسانی و اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام از آزمون سال 1394 اضافه شده است و درس حسابداری دولتی حذف شده است.