شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 21 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,092
بازدید دیروز: 40,376
بازدید کل: 104,632,929
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 85
کاربران حاضر: 86
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه الزهرا (س) 6 - فقط زن
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 6 -  
روزانه دانشگاه تهران 10 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان –زاهدان 6 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان –زاهدان 2 - گرایش کسب و کار الکترونیکی –شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 12 - گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
شبانه دانشگاه الزهرا (س) 2 - فقط زن
شبانه دانشگاه تهران 12 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان –زاهدان 2 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان –زاهدان 2 - گرایش کسب و کار الکترونیکی –شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه شهیدبهشتی 1 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 20 - شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان –زاهدان 40 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
مجازی دانشگاه شهیدبهشتی 20 -  
مجازی دانشگاه شهیدبهشتی 20 - شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران 7 - گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران 7 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران 7 - گرایش مدیریت دانش
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران 8 - گرایش مدیریت دانش –شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران 8 - گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته–شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران 8 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی–شیوه آموزش محور
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان –زاهدان 30 - گرایش کسب و کار الکترونیکی –محل تحصیل واحد بین الملل دانشگاه واقع در شهرستان چابهار