شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 32,121
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,472,516
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 117
کاربران حاضر: 118

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

 

واحد علوم تحقیقات

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

تحقیق در عملیات

بازاریابی

تولید

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت
31.7 23.3 55 56.7 70 41.7 55 6.7 2.2- 3 7427
قبول
-
3.3 63.3 56.7 78.3 75 65 43.3 0 31.1 5 7356
قبول
-
18.3 60 25 73.3 76.7 48.3 30 20 13.3 8 7244
قبول
-
8.3 81.7 46.7 53.3 66.7 68.3 40 18.3 0 9 7037
قبول
-
5 73.3 61.7 45 78.3 50 35 16.7 13.3 12 6851
قبول
-
6.7 60 48.3 51.7 75 58.3 28.3 11.7 17.8 15 6792
قبول
-
15 70 45 30 53.3 38.3 36.7 8.3 13.3 20 6599
قبول
-
1.7- 60 43.3 23.3 80 58.3 58.3 3.3- 11.1 26 6470
قبول
-
1.7- 56.7 58.3 56.7 75 55 5 15 28.9 27 6467
قبول
-
3.3- 38.3 45 56.7 61.7 51.7 10 5 26.7 38 6217
مردود
علوم تحقیقات
1.7- 43.3 23.3 48.3 78.3 26.7 28.3 8.3 13.3 42 6180
مردود
علوم تحقیقات
5 43.3 35 46.7 53.3 16.7 18.3 3.3 2.2- 61 5958
مردود
علوم تحقیقات
5- 31.7 16.7 46.7 71.7 18.3 28.3 6.7 0 74 5850
مردود
مجازی بین المللی قشم
5 51.7 15 35 58.3 35 5- 6.7 28.9 86 5745
مردود
مجازی بین المللی قشم
10- 30 3.3- 41.7 21.7 25 28.3 5 44.4 90 5698
مردود
مجازی بین المللی قشم
13.3 58.3 26.7 1.7 45 46.7 18.3 3.3 0 92 5688
مردود
مجازی بین المللی قشم
1.7 20 5- 53.3 41.7 20 3.3 6.7 26.7 94 5674
مردود
مجازی بین المللی قشم
1.7 41.7 31.7 23.3 53.3 10 10 8.3 4.4- 126 5428
مردود
مجازی بین المللی قشم
6.7 13.3 0 38.3 20 3.3- 13.3 5 2.2- 151 5340
مردود
مجازی بین المللی قشم
11.7- 31.7 6.7 41.7 36.7 18.3 5 5 6.7- 216 5088
مردود
مجازی بین المللی قشم
11.7- 68.3 16.7 18.3 20 10 8.3 6.7 17.8 226 5073
مردود
مجازی بین المللی قشم
5 53.3 0 16.7 11.7 16.7 0 6.7 6.7- 240 5026
مردود
مجازی بین المللی قشم
1.7- 38.3 6.7 8.3 38.3 18.3 1.7 6.7 6.7- 320 4864
مردود
مجازی بین المللی قشم
8.3 18.3 5 1.7 6.7- 6.7 5 1.7 2.2- 369 4747
مردود
نامشخص
8.3- 21.7 11.7 5 58.3 16.7 1.7 1.7 0 385 4701
مردود
نامشخص
3.3 10 3.3 3.3- 31.7 8.3 3.3 3.3- 6.7- 432 4579
مردود
نامشخص

 

واحد الکترونیکی (مجازی)

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

تحقیق در عملیات

بازاریابی

تولید

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت

33.3 11.7 6.7- 28.3 21.7 18.3 3.3- 8.3 40 10 5945 قبول
-
26.7 51.7 15 21.7 28.3 20 0 8.3 2.2- 17 5764 قبول
-
3.3- 35 28.3 28.3 63.3 31.7 5 6.7 4.4 44 5455 قبول
-
0 6.7 5- 23.3 1.7 25 21.7 5- 6.7 142 5109 قبول
-
6.7- 30 15 53.3 16.7 1.7 1.7- 13.3- 8.9 143 5108 قبول
-
0 20 43.3 25 21.7 0 3.3 6.7- 2.2 158 5070 مردود
مجازی
6.7- 16.7 1.7- 20 20 13.3 5 0 11.1 285 4810 مردود
مجازی
5 26.7 1.7 20 16.7 8.3 13.3- 1.7- 2.2 313 4770 مردود
مجازی
16.7- 40 5 15 40 16.7 1.7- 18.3 0 354 4697 مردود
نامشخص
0 0 0 0 36.7 1.7 13.3 5- 8.9- 414 4592 مردود
نامشخص