شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 21 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 27,896
بازدید دیروز: 40,376
بازدید کل: 104,632,733
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 118
کاربران حاضر: 118

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سال 1388

روزانه
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه الزهرا(س) 6 0 فقط زن - گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
دانشگاه الزهرا(س) 4 0 فقط زن - گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته - دانشکده فنی مهندسی
دانشگاه تربیت مدرس 6 0 -
دانشگاه تهران 10 0 -
دانشگاه سیستان وبلوچستان 4 0 گرایش مدیریت کیفیت فراگیر
دانشگاه سیستان وبلوچستان 1 0 گرایش مدیریت کیفیت فراگیر - شیوه آموزش محور
دانشگاه شهیدبهشتی 10 0 -
دانشگاه علامه طباطبایی 12 0 گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
دانشگاه علامه طباطبایی 2 0 گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته - شیوه آموزش محور

 

شبانه
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه الزهرا(س) 2 0 فقط زن - گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
دانشگاه الزهرا(س) 4 0 فقط زن - گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته - دانشکده فنی مهندسی
دانشگاه تهران 0 12 فاقد خوابگاه
دانشگاه سیستان وبلوچستان 2 0 گرایش مدیریت کیفیت فراگیر
دانشگاه سیستان وبلوچستان 3 0 گرایش مدیریت کیفیت فراگیر _ شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 0 12 گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
دانشگاه علامه طباطبایی 0 1 گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته - شیوه آموزش محور

 

پیام نور
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران 20 0 -

 

غیرانتفاعی
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
واحدبین المللی دانشگاه سیستان وبلوچستان ) چابهار ( 15 0 محل تحصیل چابهار

 

مجازی
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه سیستان وبلوچستان 40 0
دانشگاه شهید بهشتی 40 0
دانشگاه شهید بهشتی 40 0 شیوه آموزش محور

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مجازی فارابی – مهرشهر کرج

40 0
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مهرالبرز - تهران 15 0 گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مهرالبرز - تهران 15 0 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی مهرالبرز - تهران 15 0 گرایش نظام کیفیت فراگیر