شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,739
بازدید دیروز: 27,475
بازدید کل: 84,197,512
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 81
کاربران حاضر: 82

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت فناوری اطلاعات در 12 سال گذشته

  سال 84 سال 85 سال 86 سال 87 سال88 سال89 سال90 سال91 سال92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96
روزانه تهران 37 36 43 43 50 40 54 65 90 109 88 107 85
روزانه سایرشهرستانها - 2 4 6 5 8 5 7 13 24 20 27 27
کل روزانه 37 38 47 49 55 48 59 72 103 133 108 134 112
نوبت دوم (شبانه) تهران 13 14 31 45 31 15 36 41 50 60 31 37 38
نوبت دوم (شبانه) سایرشهرستانها - 2 4 6 5 4 5 4 8 11 13 22 21
کل نوبت دوم (شبانه) 13 16 35 51 36 19 41 45 58 71 44 59 59
نیمه حضوری تهران - - - 10 - - - - - - - - -
پیام نور تهران وکرج - - 20 20 20 25 44 92 120 92 92 92 40
پیام نور سایرشهرستانها - - - - - - - 15 15 15 15 - 60
پیام نور - - 20 20 20 25 44 107 135 107 107 92 100
غیرانتفاعی - - - - - - 19 57 66 60 80 80 80
مجازی - - - 160 205 125 219 450 315 274 305 675 569
پردیس خودگردان تهران و کرج - - - - - - - - 35 50 41 61 51
پردیس خودگردان سایرشهرستانها - - - 10 15 30 25 60 - 12 2 5 10
کل پردیس خودگردان - - - 10 15 30 25 60 35 62 43 66 61
جمع کل 50 54 102 300 331 247 407 791 712 707 687 1106 981

توجه: در ظرفیت سالهای 88 تا 96 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است
در جدول فوق، ظرفیت های اضافه شده در مرحله تکمیل ظرفیت آورده نشده است.