شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 21 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 29,939
بازدید دیروز: 40,376
بازدید کل: 104,634,776
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 143
کاربران حاضر: 143

ظرفیت دانشگاهها در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات در 14 سال گذشته

  سال 84 سال 85 سال 86 سال 87 سال88 سال89 سال90 سال91 سال92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97
روزانه تهران 37 36 43 43 50 40 54 65 90 109 88 107 85 79
روزانه سایرشهرستانها - 2 4 6 5 8 5 7 13 24 20 27 27 27
کل روزانه 37 38 47 49 55 48 59 72 103 133 108 134 112 106
نوبت دوم (شبانه) تهران 13 14 31 45 31 15 36 41 50 60 31 37 38 28
نوبت دوم (شبانه) سایرشهرستانها - 2 4 6 5 4 5 4 8 11 13 22 21 20
کل نوبت دوم (شبانه) 13 16 35 51 36 19 41 45 58 71 44 59 59 48
نیمه حضوری تهران - - - 10 - - - - - - - - - -
پیام نور تهران وکرج - - 20 20 20 25 44 92 120 92 92 92 40 32
پیام نور سایرشهرستانها - - - - - - - 15 15 15 15 - 60 60
پیام نور - - 20 20 20 25 44 107 135 107 107 92 100 92
غیرانتفاعی - - - - - - 19 57 66 60 80 80 80 160
مجازی - - - 160 205 125 219 450 315 274 305 675 569 425
پردیس خودگردان تهران و کرج - - - - - - - - 35 50 41 61 51 49
پردیس خودگردان سایرشهرستانها - - - 10 15 30 25 60 - 12 2 5 10 10
کل پردیس خودگردان - - - 10 15 30 25 60 35 62 43 66 61 59
جمع کل 50 54 102 300 331 247 407 791 712 707 687 1106 981 890

توجه: در ظرفیت سالهای 88 تا 97 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است
در جدول فوق، ظرفیت های اضافه شده در مرحله تکمیل ظرفیت آورده نشده است.