شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,986
بازدید دیروز: 27,475
بازدید کل: 84,197,759
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 134
کاربران حاضر: 135

 

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

گرایش بازاریابی

                                                                                                                                                                        
بهمن 1396 بهمن 1395 مهر 1395 مهر1394 مهر1393 بهمن 1392 مهر 1392 بهمن 1391 سال 1390  
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی  
- - - - - - - 20 20 20 20 15 15 تهران
10 20 20 20 15  15 15 - - - - - - تهران غرب
10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 ری
10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 کرج
10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 گرمسار
10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 مرکز بین الملل قشم
20 20 20 20 - - - - - - - - - قوچان
20 20 20 20 - - - - - - - - - علی آبادکتول
10 20 20 - - - - - - - - - - خوانسار
10 20 20 - - - - - - - - - - نیشابور
10 20 20 - - - - - - - - - - کرمانشاه
10 20 20 - - - - - - - - - - بابل
20 20 20 - - - - - - - - - - قائم شهر
20 20 - - - - - - - - - - - وزوان
20 20 - - - - - - - - - - - مشهد
20 20 - - - - - - - - - - - الشتر
20 - - - - - - - - - - - - بوئین زهرا
20 - - - - - - - - - - - - جویبار
20 - - - - - - - - - - - - نکا
 
 

گرایش بازرگانی بین المللی

بهمن 1396 بهمن 1395 مهر 1395 مهر1394 مهر1393 بهمن 1392 مهر 1392 بهمن 1391 سال 1390  
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی  
- - - - - - - 20 20 20 20 15 15 تهران
10 20 20 20 15  15 15 - - - - - - تهران غرب
10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 ری
10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 کرج
20 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 10 15 مرکز بین الملل عسلویه
20 20 20 20 15 15 15 - - - - - - مرکز بین الملل کیش
10 20 20 - - - - - - - - - - خوانسار
10 20 20 - - - - - - - - - - کرمانشاه
10 20 20 - - - - - - - - - - بابل
10 20 20 - - - - - - - - - - نیشابور
10 20 - - - - - - - - - - - گرمسار
 

گرایش بازرگانی داخلی

واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10
ری 20 10
کرج 20 10
گرمسار 20 10
نیشابور 20 10
کرمانشاه 20 10
بابل 20 10
خوانسار 20 10
مرکز بین الملل قشم - 10

 
گرایش تجارت الکترونیکی
واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10
ری 20 10
کرج 20 10
گرمسار 20 10
نیشابور 20 10
کرمانشاه 20 10
بابل 20 10
مشهد 20 20
خوانسار - 10
مرکز بین الملل قشم - 20
 

گرایش کارآفرینی
واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10
ری 20 10
کرج 20 10
گرمسار 20 10
نیشابور 20 10
کرمانشاه 20 10
بابل 20 10
خوانسار 20 10
مرکز بین الملل قشم - 10
 

گرایش مدیریت استراتژیک
واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10
ری 20 10
کرج 20 10
گرمسار 20 10
نیشابور 20 10
کرمانشاه 20 10
بابل 20 10
خوانسار 20 10
پرند - 20
مرکز بین الملل قشم - 10
 

_______________________________________________________________
 
گرایش های زیر تا مهر سال 1395 پذیرش داشته اند و با توجه به تغییر گرایش های رشته مدیریت بازرگانی، از بهمن 1395 پذیرش در آنها با این عناوین متوقف شده است

گرایش مدیریت مالی

مهر 1395 مهر1394 مهر1393 بهمن 1392 مهر 1392 بهمن 1391 سال 1390  
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
 
عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی  
- - - - - 20 20 20 20 15 15 تهران
20 20 15  15 15 - - - - - - تهران غرب
20 - - - - - - - - - - خوانسار
20 - - - - - - - - - - نیشابور
20 - - - - - - - - - - بابل
20 - - - - - - - - - - کرمانشاه
 
 

گرایش مدیریت تحول

مهر 1395  
آموزشی پژوهشی  
20 مشهد
20 الشتر