شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 25 مهر 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 29,510
بازدید دیروز: 40,280
بازدید کل: 76,458,892
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 157
کاربران حاضر: 157

 

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

گرایش بازاریابی

                                                                                                                                                                        
بهمن 1395 مهر 1395 مهر1394 مهر1393 بهمن 1392 مهر 1392 بهمن 1391 سال 1390  
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی  
- - - - - - 20 20 20 20 15 15 تهران
20 20 20 15  15 15 - - - - - - تهران غرب
20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 ری
20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 کرج
20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 گرمسار
20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 مرکز بین الملل قشم
20 20 20 - - - - - - - - - قوچان
20 20 20 - - - - - - - - - علی آبادکتول
20 20 - - - - - - - - - - خوانسار
20 20 - - - - - - - - - - نیشابور
20 20 - - - - - - - - - - کرمانشاه
20 20 - - - - - - - - - - بابل
20 20 - - - - - - - - - - قائم شهر
20 - - - - - - - - - - - وزوان
20 - - - - - - - - - - - مشهد
20 - - - - - - - - - - - الشتر
 
 

گرایش بازرگانی بین المللی

بهمن 1395 مهر 1395 مهر1394 مهر1393 بهمن 1392 مهر 1392 بهمن 1391 سال 1390  
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی  
- - - - - - 20 20 20 20 15 15 تهران
20 20 20 15  15 15 - - - - - - تهران غرب
20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 ری
20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 کرج
20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 10 15 مرکز بین الملل عسلویه
20 20 20 15 15 15 - - - - - - مرکز بین الملل کیش
20 20 - - - - - - - - - - خوانسار
20 20 - - - - - - - - - - کرمانشاه
20 20 - - - - - - - - - - بابل
20 20 - - - - - - - - - - نیشابور
20 - - - - - - - - - - - گرمسار
 

گرایش بازرگانی داخلی

واحد دانشگاهی بهمن 1395
آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20
ری 20
کرج 20
گرمسار 20
نیشابور 20
کرمانشاه 20
بابل 20
خوانسار 20

گرایش تجارت الکترونیکی
واحد دانشگاهی بهمن 1395
آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20
ری 20
کرج 20
گرمسار 20
نیشابور 20
کرمانشاه 20
بابل 20
مشهد 20

گرایش کارآفرینی
واحد دانشگاهی بهمن 1395
آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20
ری 20
کرج 20
گرمسار 20
نیشابور 20
کرمانشاه 20
بابل 20
خوانسار 20


گرایش مدیریت استراتژیک
واحد دانشگاهی بهمن 1395
آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20
ری 20
کرج 20
گرمسار 20
نیشابور 20
کرمانشاه 20
بابل 20
خوانسار 20

_______________________________________________________________
 
گرایش های زیر تا مهر سال 1395 پذیرش داشته اند و با توجه به تغییر گرایش های رشته مدیریت بازرگانی، از بهمن 1395 پذیرش در آنها با این عناوین متوقف شده است

گرایش مدیریت مالی

مهر 1395 مهر1394 مهر1393 بهمن 1392 مهر 1392 بهمن 1391 سال 1390  
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
 
عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی  
- - - - - 20 20 20 20 15 15 تهران
20 20 15  15 15 - - - - - - تهران غرب
20 - - - - - - - - - - خوانسار
20 - - - - - - - - - - نیشابور
20 - - - - - - - - - - بابل
20 - - - - - - - - - - کرمانشاه
 
 

گرایش مدیریت تحول

مهر 1395  
آموزشی پژوهشی  
20 مشهد
20 الشتر