شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 05 آبان 1395
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 3,064
بازدید دیروز: 47,547
بازدید کل: 62,811,628
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 55
کاربران حاضر: 55

 

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی، بازرگانی بین الملل، مدیریت مالی) دوره های فراگیر پیام نور

منابع ذیل توسط دانشگاه پیام نور در دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد - پذیرش مهرماه سال 1395 آورده شده است و امکان تغییر منابع در سالهای بعد از آن وجود دارد.

ردیف

نام منبع درسی

مولف/مترجم

ناشر

توضیحات

تئوری های مدیریت پیشرفته (2 واحد)

1

مبانی سازمان و مدیریت علی رضاییان سمت

----

2

تئوری های سازمان (ساختار و طرح سازمانی) استیفن رابینز (ترجمه الوانی و دانایی فرد) صفار

----

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد)

1

مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی ) استیفن رابینز (ترجمه اعرابی و پارساییان) دفتر پژوهشهای فرهنگی -----

زبان تخصصی (2 واحد)

1

زبان تخصصی مدیریت بازاریابی میرزاحسن حسینی- شهرام جنابی پیام نور -----
مدیریت استراتژیک پیشرفته (2واحد)

1

مدیریت استراتژیک پیشرفته

رضا رسولی و علی صالحی

پیام نور

-----

منابع کمکی پیشنهادی سایت مدیر

1 تست های تالیفی زبان انگلیسی پیام نور بر اساس جزوه زبان تخصصی میرزاحسن حسینی و شهرام جنابی جمال صوفیه دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای

2

تست های تالیفی بر اساس کتاب تئوری سازمان رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

3

تست های تالیفی بر اساس کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب
4 تستهای تالیفی بر اساس کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضارسولی وعلی صالحی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای
5 تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت کنکور کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور (91-83) علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر با پاسخ تشریحی
6 جزوه 295 واژه زبان تخصصی مدیریت کنکور ارشد فراگیر پیام نور جمال صوفیه دانلود از سایت مدیر بر اساس جزوه زبان تخصصی میرزاحسن حسینی و جنابی
7 439 اسلاید آموزشی خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر به صورت طبقه بندی شده از منابع اصلی
8 287 اسلاید آموزشی خلاصه درس مدیریت رفتار سازمانی علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر به صورت طبقه بندی شده از منبع اصلی

9

تست های تالیفی تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی سایر منابع جهت تمرین تست زنی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب
10 پاسخنامه تشریحی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 1394 مدیریت بازرگانی - 4000 تومان
پاسخنامه تشریحی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 1393 مدیریت بازرگانی - 3500 تومان
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور فراگیر کارشناسی ارشد سال 1392 مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور- 7500 تومان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور آذر 1392 رشته مدیریت بازرگانی 2000 تومان
سوالات، پاسخ تشریحی و منابع سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  سال 91 رشته مدیریت بازرگانی-6500تومان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور آذر 1391  رشته مدیریت بازرگانی 2000 تومان
سوالات، پاسخ تشریحی و منابع سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  دی 90 رشته مدیریت بازرگانی-6200تومان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی  ماه  1390 رشته مدیریت بازرگانی - 2000 تومان

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته مدیریت بازرگانی - 2000 تومان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته مدیریت بازرگانی - 2000 تومان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1388 رشته مدیریت بازرگانی - 1500 تومان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1387 رشته مدیریت بازرگانی - 1500 تومان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1386 رشته مدیریت بازرگانی - 1500 تومان

منابع درسی کلیه گرایشهای رشته مدیریت بازرگانی اعم از بازاریابی، بازرگانی بین الملل و مدیریت مالی مطابق جدول فوق و یکسان می باشد