شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 اردیبهشت 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 10,234
بازدید دیروز: 45,967
بازدید کل: 83,118,454
کاربران عضو: 4
کاربران مهمان: 124
کاربران حاضر: 128

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1387

توجه: در این سال رتبه گرایشهای مالی و بازرگانی یکسان بوده است. لذا داوطلبان در مقایسه رتبه با محل قبولی این مورد را در نظر داشته باشند. ضمنا رتبه های مدیریت مالی و محل قبولی آنها بصورت جداگانه در بخش مدیریت مالی آمده است.

رتبه در گرایش رشته/گرایش

دانشگاه

روزانه/شبانه

130 مدیریت بازرگانی-گرایش تحول علامه طباطبایی روزانه
176 مدیریت بازرگانی- بازاریابی شهید بهشتی تهران شبانه
179 مدیریت بازرگانی-گرایش مالی اصفهان روزانه
180 مدیریت بازرگانی-گرایش مالی اصفهان روزانه
*189س مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین الملل علامه طباطبایی روزانه
267 مدیریت بازرگانی-گرایش تحول علامه طباطبایی شبانه
356 مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین الملل فردوسی مشهد شبانه
501 مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی چمران اهواز شبانه
542 مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چمران اهواز شبانه
651 مدیریت بازرگانی-گرایش مالی غیرانتفاعی ارس تبریز غیرانتفاعی
812 مدیریت بازرگانی غیرانتفاعی ارشاد دماوند غیرانتفاعی
854 مدیریت بازرگانی-گرایش مالی غیرانتفاعی ارس تبریز غیرانتفاعی
957 مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی بین الملل غیرانتفاعی ارس تبریز غیرانتفاعی
س: سهمیه رتبه اولی

گردآوری شده در سایت اینترنتی مدیر

www.modir.ir