شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 4,323
بازدید دیروز: 29,155
بازدید کل: 84,202,251
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 101
کاربران حاضر: 101

 

بودجه بندی و سرفصلهای سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

توجه : بودجه بندی فوق نظر سازمان سنجش نمی باشد و بر اساس جمع بندی سایت مدیر تهیه گردیده است . لذا توصیه می شود از آن بطور کمکی استفاده نموده و از تکیه ی مطلق بر این بودجه بندی خودداری نمایید .
 

ردیف

مبحث

تعداد تقریبی سوال

زبان عمومی و تخصصی- 30 سوال

1

Vocabulary

10

2

Grammer Or Cloze Test

5

3

Reading Coprehension

15

تئوریهای مدیریت- 25 سوال

1 کلیات 3-7
2 سازماندهی 1-5

3

رهبری

0-3

4

منابع انسانی

2-4
5

برنامه ریزی

1-3

6

تصمیم گیری

0-2

7

متفرقه رفتار سازمانی (انگیزش، یادگیری، تجزیه و تحلیل مراوده ای، تغییر، تضاد و تعارض)

1-3
8 ادراک 1-3
9

تجزیه و تحلیل سیستم

1-5
10

مکاتب مدیریت (کلاسیک، نئوکلاسیک، اقتضایی)

0-4
11

خلاقیت و نوآوری

0-1
12

فرهنگ

1
13 هماهنگی 0-1
14 ارتباطات 0-1
15 کنترل 0-2
16

سایر مباحث

0-2

اقتصاد کلان - 10 سوال

1

شیوه انجام فعالیتهای اقتصادی

0-2

2

حسابداری ملی و شاخص قیمتها

0-2

3

مدلهای تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست مالی

2-4

4

بازار پول و سیاستهای پولی

0-3

5

تعادل همزمان در بازارهای کالاها، خدمات و  پول

2-4

6

نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

0-3

7

نظریه های تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس

0-2
8 تراز بازرگانی 0-2

اقتصاد خرد - 10 سوال

1

عرضه ، تقاضا و تعادل

0-3

2

کشش

2-4

3

نظریه های رفتار مصرف کننده

0-4

4

نظریه های رفتار تولید کننده

1-3

5

هزینه

0-3

6

بازار رقابت کامل

0-3

7

بازار انحصار فروش

0-2

ریاضیات - 25 سوال

1

مجموعه ها

0-1

2

تابع

2-3

3

ماتریس

3-4

4

توابع دو یا سه متغیره

5-6

5

بسط دو جمله ای

0-1

6

حد و پیوستگی

2-3

7

مشتق و دیفرانسیل

3-7

8

انتگرال و کاربرد آن

2-3

9

غیره  (بردار، سری، کاربرد ریاضیات و ...)

1-3

آمار - 15 سوال

1

مقدمات آمار توصیفی

0-2

2

شاخصهای مرکزی

1
3 شاخصهای پراکندگی،چولگی و کشیدگی 3-5

4

آنالیز ترکیبی و نظریه احتمال

2-3
5

متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع

1-2

6

توزیعهای گسسته و پیوسته

2-5
7

برآورد (تخمین) نقطه ای و فاصله ای

0-1
8

آزمون فرض آماری

1
9

رگرسیون و ضریب همبستگی

0-1

پژوهش عملیاتی - 25 سوال

1

مفاهیم کلی

0-1

2

مدلسازی

0-3

3

حل ترسیمی

0-3

4

حل از روش سیمپلکس

2-6

5

مساله ثانویه

1-4

6

تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری

4-6

7

شکل ماتریسی مدل برنامه ریزی خطی

1-3

8

حمل و نقل

2-3

9

شبکه

0-2

10

تخصیص

0-2

11

عدد صحیح و صفر و یک

2-3

12

برنامه ریزی پویا

0-1

13

برنامه ریزی غیرخطی

2

مدیریت مالی - 20 سوال

1

کلیات

0-1

2

کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

2-4

3

برنامه ریزی سود تجزیه و تحلیل اهرمها

2-4

4

برنامه ریزی یا بودجه بندی مالی

0-1

5

سیاست سرمایه در گردش

0-3

6

بودجه بندی سرمایه

3-6

7

بازده و ریسک مجموعه سرمایه گذاری

2-3

8

ارزش شرکت

4-5

9

هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

2-3

10

تقسیم سود

1-2

مدیریت بازاریابی - 20 سوال

1

پیش بینی فروش

0-3

2

استراتژیهای بازاریابی

3-4

3

تحقیقات بازار

0-1

4

رفتار مصرف کننده

0-2

5

قیمتگذاری

2-3

6

ترفیع

1-4

7

کانال توزیع

0-1

8

مدیریت محصولات

1-4

9

مدیریت بازاریابی بین الملل و صادرات

2-4

10

خدمات

0-1

11

تقسیم بندی بازار

2-3
12 سایر مباحث (کلیات، معرفی بازاریابی، انواع بازاریابی و ...) 1-4