شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 12 بهمن 1393

 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها)

ضرایب کلیه گرایشها شامل بازاریابی، بازاریابی بین المللی، بازرگانی داخلی، مدیریت بیمه، مدیریت مالی و مدیریت تحول یکسان و به صورت زیر می باشد.شماره دفترچه نام درس ضریب تعداد سوالات زمان پاسخگویی
1 زبان عمومی و تخصصی 3 30 150
تئوری های مدیریت 3 20
تحقیق در عملیات 2 15
ریاضی و آمار 2 30
اقتصاد خرد و کلان 2 20
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 2 -
بازاریابی 4 15

اطلاعات مربوط به ضرایب مربوط به آزمون سال 1394 و تعداد سوالات و زمان مربوط به کنکور سراسری سال 1393 می باشد

*توجه: درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام از سال 1394 اضافه شده و جایگزین درس مدیریت مالی در کنکور سال 93 و قبل آن شده است.