شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 01 آبان 1393

 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و منابع انسانی


شماره دفترچه نام درس ضریب تعداد سوالات زمان پاسخگویی
1 زبان عمومی و تخصصی 3 30 150
تئوری های مدیریت 3 20
تحقیق در عملیات 2 15
ریاضی و آمار 2 30
اقتصاد خرد و کلان 2 20
مدیریت مالی 2 15
بازاریابی 2 15

اطلاعات مربوط به ضرایب ، تعداد سوالات و زمان مربوط به کنکور سراسری سال 1393 می باشد