شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 07 آذر 1394

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاههای زیر در هشت سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94، تکمیل دوم91)

تهران مرکزی (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94، تکمیل دوم91)

تهران شمال (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول93)

تهران غرب (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم93)

بجنورد (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91و92)

بوشهر (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91و92)

تبریز (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91 و 92)

تنکابن (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94، تکمیل دوم 91 و 92)

خرم آباد (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91 و 92)

خوراسگان اصفهان (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94 و تکمیل دوم92)

رودهن (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91 و 92)

ساری (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91و92)

ساوه (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91و92)

شیراز (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91 و 92)

گرمسار (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91و92)

مرودشت (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91و92)

اسلامشهر (پذیرش اولیه 88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91و92)

شهرکرد (پذیرش اولیه 88-89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91و92)

مرند (پذیرش اولیه 89-90-91-92-93-94،تکمیل دوم 91و92)

رفسنجان (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول و سوم 93)

فیروزآباد (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم و سوم93)

تربت حیدریه (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم و سوم93)

یادگار امام خمینی (ره) شهرری (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم و سوم93)

علی آبادکتول (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم و سوم93)

میاندوآب (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم و سوم93)

مرکز محمودآباد (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم و سوم93)

قائم شهر (تکمیل اول 94)

سراب (تکمیل اول 94)

سبزوار (تکمیل اول 94)

خوی (تکمیل اول 94)

ورامین (تکمیل اول 94)

چالوس (تکمیل اول 94)

ارسنجان (تکمیل اول 94)

آستارا (تکمیل اول 94)

دزفول (تکمیل اول 94)

داراب (تکمیل اول 94)

تاکستان (تکمیل اول 94)

میبد (تکمیل اول 94)

امیدیه (تکمیل اول 94)

شهرضا (تکمیل اول 94)

آشتیان (تکمیل اول 94)

محلات (تکمیل اول 94)

بهبهان (تکمیل اول 94)

فراهان (تکمیل اول 94)

الیگودرز (تکمیل اول 94)

عجب شیر (تکمیل اول 94)

سلماس (تکمیل اول 94)

بردسکن (تکمیل اول 94)

نورآباد ممسنی (تکمیل اول 94)

نکا (تکمیل اول 94)

کمیجان (تکمیل اول 94)
 
بندرگز (تکمیل اول 94)

خدا آفرین (تکمیل اول 94)

گوگان (تکمیل اول 94)

بندرجاسک (تکمیل اول 94)
 
صباشهر (تکمیل اول 94)

مرکز بین الملل خلیج فارس (تکمیل اول 94)

علوم تحقیقات اردبیل (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، و تکمیل دوم 91 و 92)

اردبیل (پذیرش اولیه 94)

علوم و تحقيقات خوزستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91و92)

اهواز (پذیرش اولیه 94)

علوم و تحقيقات البرز (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم92)

کرج (پذیرش اولیه 94)

علوم و تحقيقات دماوند (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم91و92)
 
دماوند (پذیرش اولیه 94)

علوم و تحقيقات كرمان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

کرمان (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول94)

علوم و تحقيقات زنجان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

زنجان (پذیرش اولیه 94)

علوم و تحقيقات خراسان رضوی (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

نیشابور (پذیرش اولیه 94)

علوم و تحقيقات گلستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

گرگان  (پذیرش اولیه 94)

علوم و تحقيقات لرستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقيقات بروجرد  (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

بروجرد (پذیرش اولیه 94)

علوم و تحقيقات هرمزگان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

بندرعباس (پذیرش اولیه 94)

علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

زاهدان (پذیرش اولیه 94)

مركز آموزش بين المللی قشم (پذیرش اولیه 92-93-94، تکمیل ظرفیت اول 91 و 92 و 94 ، تکمیل دوم 91 و92 و 93، تکمیل سوم93)

لبنان (پذیرش اولیه 92-93-94، تکمیل ظرفیت اول 91 و 94، تکمیل دوم91و92و93، تکمیل سوم93)

الکترونیکی (پذیرش اولیه 93 و 94، تکمیل اول94، تکمیل دوم92و93، تکمیل سوم93)

 

(اطلاعات مربوط به سالهای 87، 88، 89، 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 94 می باشد و ممکن است در سالهای قبل از 91 برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)