شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 05 آذر 1393

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاههای زیر در هفت سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93، تکمیل دوم91)

تهران مرکزی (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93، تکمیل دوم91)

تهران شمال (تکمیل اول93)

تهران غرب (تکمیل دوم93)

بجنورد (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91و92)

بوشهر (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91و92)

تبریز (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91 و 92)

تنکابن (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93، تکمیل دوم 91 و 92)

خرم آباد (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91 و 92)

خوراسگان اصفهان (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93 و تکمیل دوم92)

رودهن (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91 و 92)

ساری (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91و92)

ساوه (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91و92)

شیراز (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91 و 92)

گرمسار (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91و92)

مرودشت (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91و92)

اسلامشهر (پذیرش اولیه 88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91و92)

شهرکرد (پذیرش اولیه 88-89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91و92)

مرند (پذیرش اولیه 89-90-91-92-93،تکمیل دوم 91و92)

رفسنجان (تکمیل اول 93)

فیروزآباد (تکمیل دوم93)

تربت حیدریه (تکمیل دوم93)

یادگار امام خمینی (ره) شهرری (تکمیل دوم93)

علی آبادکتول (تکمیل دوم93)

میاندوآب (تکمیل دوم93)

مرکز محمودآباد (تکمیل دوم93)

علوم تحقیقات اردبیل (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، و تکمیل دوم 91 و 92)

علوم و تحقيقات خوزستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91و92)

علوم و تحقيقات البرز (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم92)

علوم و تحقيقات دماوند (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقيقات كرمان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقيقات زنجان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقيقات خراسان رضوی (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقيقات گلستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقيقات لرستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقيقات بروجرد  (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقيقات هرمزگان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

مركز آموزش بين المللی قشم (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91 و 92، تکمیل دوم 91 و92 و 93)

لبنان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92و93)

الکترونیکی (پذیرش اولیه 93، تکمیل دوم92و93)
 

(اطلاعات مربوط به سالهای 87، 88، 89، 90 ، 91 ، 92 و 93 می باشد و ممکن است در سالهای قبل از 91 برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)