شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 01 اردیبهشت 1393

منابع پیشنهادی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت کارآفرینی- درس نظریه های کارآفرینی

 

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

1

مبانی کارآفرینی

احمدپور داریانی - مقیمی

نشر فراندیش

2

کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها

احمدپور داریانی

نشر جاجرمی

3 کارآفرینی پیشرفته احمدپور داریانی - ملکی انتشارات راه دان

4

کارآفرینی

رابرت هیسریچ، مایکل پیترز - ترجمه فیاض بخش

انتشارات دانشگاه شریف

5

نگرشی معاصر بر کارآفرینی (جلد 1 و2)

هاچسل ریچارد دام، دانلد اف کوراتکو -ترجمه عامل محرابی

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

6

کارآفرینی

احمدپورداریانی - عزیزی

نشر محراب قلم

7

خلاصه 11 کتاب نظریه های کارآفرینی

گروه مولفان

دانلود از سایت مدیر

8

تستهای تألیفی مبانی کارآفرینی

گردآوری در سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر