شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 4,287
بازدید دیروز: 29,155
بازدید کل: 84,202,215
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 66
کاربران حاضر: 66دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در گرایش های مختلف مجموعه مدیریت - سال 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
دوره نام دانشگاه نام گرایش رشته ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان بازرگانی 3 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه اصفهان بازرگانی 4 گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
روزانه دانشگاه تربیت مدرس بازاریابی بین الملل 4  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تولید و عملیات 4  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیاستگذاری علم و فناوری 4 عنوان رشته سیاستگذاری علم و فناوری است
روزانه دانشگاه تربیت مدرس منابع انسانی 4  
روزانه دانشگاه تهران بازرگانی 4 عنوان رشته مدیریت بازرگانی – منابع انسانی
روزانه دانشگاه تهران بازرگانی 4 عنوان رشته مدیریت بازرگانی – سیاستگذاری بازرگانی
روزانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران تولید و عملیات 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران دولتی 3 عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – محل تحصیل: پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران دولتی 4 عنوان رشته مدیریت دولتی - خط مشی گذاری. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران دولتی 3 عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی. محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران دولتی 3 عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 4  
روزانه دانشگاه تهران مالی 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه داشنگاه شهیدبهشتی بازرگانی 4 گرایش بازاریابی
روزانه داشنگاه شهیدبهشتی تولید و عملیات 4  
روزانه داشنگاه شهیدبهشتی سیستم ها 4  
روزانه داشنگاه شیراز سیستم ها 3  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف مدیریت 6 پذیرش در دوره دکتری دانشگاه صنعتی شریف در رشته صورت می گیرد و فاقد گرایش است. هرچند داوطلبان می توانند در صورت احراز شرایط دانشگاه در مراحل بعدی آزمون، در کلیه زمینه های تخصصی موجود در دانشکده تحصیل نموده و با مدرک  دکتری مدیریت فارغ التحصیل می شوند
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر اجرایی 2  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر استراتژیک 2  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر منابع انسانی 1  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی بازرگانی 5 با گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی تولید و عملیات 5 با گرایش مدیریت تولید و عملیات
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی فناوری اطلاعات 5  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مالی 5 با گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد رفتاری 3  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی 3  
شبانه دانشگاه تهران بازرگانی 2 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی سیاستگذاری بازرگانی
شبانه دانشگاه تهران بازرگانی 2 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی – منابع انسانی – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 2 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران تولید و عملیات 2 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران دولتی 2 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – خط مشی گذاری – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران دولتی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – محل تحصیل پردیس قم
شبانه دانشگاه تهران دولتی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل پردیس قم
شبانه دانشگاه تهران دولتی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 2 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران مالی 2 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 2 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد رفتاری 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی 1 با اخذ شهریه
پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران بازرگانی 8  
پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران دولتی 8 گرایش رفتار سازمانی
پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران دولتی 8 گرایش مدیریت منابع انسانی
بین الملل دانشگاه تهران بازرگانی 3 محل تحصیل پردیس بین المللی کیش با اخذ شهریه
بین الملل دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 3
بین الملل دانشگاه تهران تولید و عملیات 3
بین الملل دانشگاه تهران مالی 3
بین الملل دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 3
 
 ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت سال 1390 در رشته مدیریت به شرح زیر پذیرش انجام شد

 
دوره نام دانشگاه نام گرایش رشته ظرفیت توضیحات
روزانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات 2 شیوه پژوهش محور -فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه امام صادق مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 5  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس منابع انسانی 2  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تولید و عملیات 3  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس بازاریابی بین الملل 1  
روزانه دانشگاه تهران دولتی 2 عنوان رشته مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی. محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران دولتی 1 عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی. محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران مدیریت 10 گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری - با شرط داشتن حداقل 4سال سابقه مستمر در یکی از مشاغل مدیریت عالی سازمان
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت 5  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی بازرگانی 1 شیوه پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی فناوری اطلاعات 1 شیوه پژوهش محور
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد رفتاری 2  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی 2  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 3  
روزانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیاست گذاری علم و فناوری 3 شیوه پژوهش محور
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دولتی 7 گرایش سیاستگذاری عمومی
شبانه دانشگاه تهران بازرگانی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی سیاستگذاری بازرگانی
شبانه دانشگاه تهران بازرگانی 3 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی – منابع انسانی – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 1 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران تولید و عملیات 1 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران دولتی 2 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – خط مشی گذاری – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران دولتی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – محل تحصیل پردیس قم
شبانه دانشگاه تهران دولتی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل پردیس قم
شبانه دانشگاه تهران دولتی 3 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 1 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد رفتاری 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی 1 با اخذ شهریه
پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران دولتی 5 گرایش مدیریت منابع انسانی
بین الملل دانشگاه تهران بازرگانی 1 محل تحصیل پردیس بین المللی کیش با اخذ شهریه
بین الملل دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 2
بین الملل دانشگاه تهران تولید و عملیات 3
بین الملل دانشگاه تهران مالی 2
بین الملل دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 3

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در گرایش های مختلف مجموعه کارآفرینی سال 1390

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

           
دوره نام دانشگاه نام گرایش رشته ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تهران توسعه 3  
روزانه دانشگاه تهران سازمانی 3  
روزانه دانشگاه تهران سنجش عمومی 3 عنوان رشته کارآفرینی بخش عمومی می باشد
روزانه دانشگاه تهران فن آوری 3  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار 3  
شبانه دانشگاه تهران توسعه 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران سازمانی 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران سنجش عمومی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته کارآفرینی بخش عمومی می باشد
شبانه دانشگاه تهران فن آوری 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران کسب و کار 1 با اخذ شهریه

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت سال 1390، در رشته کارآفرینی به شرح زیر پذیرش انجام شد

دوره نام دانشگاه نام گرایش رشته ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تهران سازمانی 2  
روزانه دانشگاه تهران توسعه 1  
شبانه دانشگاه تهران سازمانی 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران توسعه 1 با اخذ شهریه
 


اطلاعات مربوط به آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1390 می باشد