شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 11 آذر 1394

 

شرایط ثبت نام در دوره دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد

 

دانشگاه آزاد اسلامی با هدف جذب نخبگان علمی و ترغیب دانشجویان به تلاش مستمر در عرصه تولید و انتقال دانش (پژوهش و آموزش) بدون برگزاری آزمون اقدام به پذیرش فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در دوره دکتری تخصصی می نماید.

شرایط پذیرش:

داوطلبان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی می بایستی علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنما دارای شرایط زیر باشند:

1- دارا بودن حداقل میانگین نمرات 18 در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برای رشته های علوم انسانی (به جز رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) و حداقل میانگین 17 برای سایر رشته ها (از جمله رشته های حسابداری و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی).

2- دارا بودن حداقل میانگین 17 جهت فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای یا عمومی.

3- متقاضیان دوره بدون آزمون لازم است فاقد دروس معادل سازی شده باشند.

4- متقاضیان دوره بدون آزمون لازم است بر اساس مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر در 6 نیمسال فارغ التحصیل شده باشند.

5- دارا بودن حداقل نمره پایان نامه 18.5 جهت کلیه رشته ها.

6- متجانس و همنام بودن رشته فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد با رشته انتخابی در مقطع دکتری تخصصی.

7- از آنجایی که صرف دارا بودن شرایط ثبت نام در دوره بدون آزمون به منزله قبولی نمی باشد و پذیرش در این دوره براساس ظرفیت موجود و اولویت افراد می باشد لذا به منظوراستفاده از امکان قبولی در آزمون دکتری تخصصی در صورت عدم پذیرش از طریق بدون آزمون به داوطلبان توصیه می گردد که در دوره دکتری تخصصی با آزمون نیز شرکت نمایند .
 

8- متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون می بایستی در زمان ثبت نام در آزمون از مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی یا حرفه ای فارغ التحصیل شده باشند.

9- داوطلبان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون می بایستی اصل مدرک فارغ التحصیلی و تصویر آن را در زمان دعوت به مصاحبه همراه داشته باشند. همچنین همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی نیز در زمان دعوت به مصاحبه الزامی است .
 

10- داوطلبان دوره بدون آزمون لازم است نسخه ای از مقالات و تولیدات علمی چاپ شده در مجلات ISI یا مجلات علمی-پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC خود را با فرمت PDF در فرم ثبت نام بدون آزمون اپلود نمایند. بدیهی است عدم کسب حدنصاب امتیاز لازم جهت مقالات و تولیدات علمی منجر به حذف داوطلب از دوره بدون آزمون خواهد شد.

11- جهت پذیرش در دوره بدون آزمون برای مربیان رسمی شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی، سهمیه جداگانه ای وجود ندارد و کلیه داوطلبان در پذیرش از شرایط یکسان برخوردارند.

12-با توجه به اینکه اطلاعات فارغ التحصیلی متقاضیان بدون آزمون شامل: رشته فارغ التحصیلی، معدل و نمره پایان نامه از شرایط اصلی در این دوره است لذا ارائه اطلاعات نادرست توسط شخص داوطلب، تخلف محسوب گردیده و مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شد.