شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 29 خرداد 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 10,741
بازدید دیروز: 29,327
بازدید کل: 85,195,280
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 78
کاربران حاضر: 78
کدخبر: 5951 زمان ارسال: دوشنبه 11 مهر 1390 - 18:59 تعداد بازدید: 11416
لیست ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌های جدید و تکمیل ظرفیت برخی کد رشته محلهای کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته‌‌ سال‌ 1390

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ مجاز به انتخاب رشته (با توجه به کارنامه نهایی) درآزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌ های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال1390 می‌رساند، نظر به‌ اینکه‌ بعضی‌از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌مندرج‌ درجداول‌ ذیل‌ پس از اعلام نتایج ، علاوه‌ برظرفیتهای‌ مندرج‌ دردفترچه‌ راهنمای‌انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی (شماره‌2) ، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ نموده‌اند، لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (با توجه به کارنامه اولیه) براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه هاو برگه های راهنمای آزمون مذکور و این اطلاعیه می توانند از تاریخ 10/7/1390 الی13/7/1390 به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  مراجعه و برحسب مورد نسبت به انتخاب کد رشته محلهای رشته امتحانی خود که در این اطلاعیه  درج شده وبراساس کارنامه نتایج اولیه آزمون دررشته و گرایش مربوط که مجازشده اند، اقدام نمایند.
الف‌ - موارد قابل‌ توجه‌ 
1‌- گـزینش‌ نهـایی‌ در هریک‌ از کد رشته‌ های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط وضوابط مندرج‌ در دفترچه‌های‌ راهنمای شماره‌ 1 و 2 آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌تکمیلی‌ (دوره‌ های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1390 انجام‌ خواهد شد.
  2‌-‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته‌ محلهای‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ ویا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده‌است‌ ، حق‌ انتخاب کد رشته محلهای مندرج دراین اطلاعیه راندارند.
3‌- چنانچه‌ هر یک ‌از داوطلبان ‌متقاضی‌ که ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ که از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان اعلام ‌گردیده‌ (به‌ غیر از کدرشته محلهای‌ بورسیه‌ وکد رشته‌ محلهای‌ دارای‌ شرایط خاص‌ که‌ مطابق‌ بند 2 فوق‌ حق‌ شرکت‌ ندارند) در ردیف‌ پذیرفته‌شدگان‌ هریک‌از کدرشته‌ محلهای این اطلاعیه قرار گیرند ، قبولی‌ قبلی‌آنان‌ (قبولی‌ اعلام‌ شده‌ از طریق پایگاه اینترنتی  مذکور) «کان‌ لم‌ یکن»‌تلقی‌ می‌گردد و باید برای‌ ادامه‌تحصیل‌ به‌ محل‌ قبولی‌ جدیدمراجعه‌ نمایند. ضمناً چنانچه قبولی قبلی آنان مربوط به دوره روزانه باشد حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق شرکت درآزمون سال بعد را نخواهندداشت . لذا به‌ پذیرفته‌ شدگان‌ تاکید می‌شود درانتخاب کد رشته محلهای مندرج در این اطلاعیه دقت‌ کافی‌ مبذول‌ دارند، در غیراینصورت‌  هیچگونه‌ اعتراضی‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.
ضمناً نیمسال پذیرش دانشجو در هریک از کدرشته محلهای مندرج در این اطلاعیه بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا موسسه محل قبولی ، نیمسال اول یا نیمسال دوم  سال تحصیلی 91- 1390 خواهد بود.
 4‌- در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ درصورت‌ تمایل ‌می‌‌توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه‌ کد رشته‌محلهای‌ مورد علاقه‌ خودرا به ترتیب‌ اولویت ، انتخاب‌ ‌ نمایند.
5- هرداوطلب‌ منحصراً مجازبه‌ انتخاب‌ کد رشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در رشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ و براساس کارنامه نتایج اولیه درآن رشته وگرایش مربوط مجاز به انتخاب رشته شده باشد.

6- کد رشته محلهای مربوط به رشته های امتحانی دارای آزمون عملی و تشریحی این اطلاعیه را منحصراً داوطلبانی که قبلاً در آزمونهای عملی وتشریحی  شرکت نموده اند می توانند انتخاب نمایند.
7- داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌(دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1390 می‌باشند، لازم است در زمان ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته نسبت به واریز مبلغ 000/28 (بیست و هشت هزار) ریال از طریق سیستم پرداخت اینترنتی اقدام نمایند.ضمناً اضافه می نمایدکه واحد اطلاعات و پاسخگویی به سوالات در رابطه با این اطلاعیه از این تاریخ لغایت13/7/90 همه روزه به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگویــی به سوالات می باشد، لذا داوطلبان گرامی می توانند درصورت نیاز فقط بـا شماره تلفنهای 9-88923595 تماس  حاصل و از مراجعه حضوری در این خصوص جداً خودداری فرمایند.

دریافت جداول کدرشته محلهای پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت فایل PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

_________________________________________________________________________

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور پیرو اطلاعیه مورخ 4/7/90 بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ مجازبه انتخاب رشته(براساس کارنامه اولیه) درآزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال1390 می‌رساند، نظر به‌ اینکه‌ بعضی‌از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌مندرج‌ درجداول‌ ذیل‌ پس از اطلاعیه فوق، علاوه‌ برظرفیتهای‌ مندرج‌ دردفترچه‌ راهنمای‌انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی (شماره‌2) ، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ نموده‌اند، لذا موارد ذیل نیز به رشته محل های اطلاعیه فوق اضافه می گردد.

دریافت جداول مربوط به کدرشته محلهای پذیرش دانشجو مربوط به اطلاعبه دوم مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1390 فایل PDF

ضمناً اضافه می نمایدپذیرش دررشته کارشناسی ارشدفرش دانشگاه هنراسلامی تبریز(کدمحل9690)باضرایب گرایش4(هنراسلامی) از کدرشته امتحانی1359با ظرفیت 4نفرفاقد شرایط خاص وبصورت متمرکزصورت خواهدگرفت وپذیرش مابقی ظرفیت این رشته براساس کدمحل مندرج دراین اطلاعیه باضرایب گرایش3(صنایع دستی)خواهد بود. همچنین جنس پذیرش کدمحلهای9611,9610 و9613مربوط به رشته های مدیریت بازرگانی, دولتی وصنعتی موسسه آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی مندرج دراطلاعیه قبلی باتوجه به درخواست موسسه مذکور بصورت فقط مرد می باشد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

__________________________________________________________________________

 سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور پیرو اطلاعیه های مورخ 4/7/90 و 7/7/90 بدین‌وسیله‌ به‌اطلاع‌ داوطلبان‌ مجازبه انتخاب رشته(براساس کارنامه اولیه) درآزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال1390 می‌رساند، نظر به‌ اینکه‌ بعضی‌از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌مندرج‌ درجداول‌ ذیل‌ پس از اطلاعیه های فوق، علاوه‌ برظرفیتهای‌ مندرج‌ دردفترچه‌ راهنمای‌انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی (شماره‌2) ، برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ نموده‌اند، لذا موارد ذیل نیز به رشته محل های اطلاعیه های فوق اضافه می گردد.

ضمناً کدرشته محلهای 1032 , 1415 , 9691 , 1953 , 2044 , 2045 , 2062 , 2129 , 2155 , 2156 , 9692 , 2838 , 2839 , 7502 و 7503 مربوط به دانشگاه قم براساس درخواست دانشگاه مذکور از ردیف رشته محلهای مندج در اطلاعیه دوم تکمیل ظرفیت حذف شده و پذیرش دانشجو نخواهند داشت. ضمنا ظرفیت پذیرش مابقی کدرشته های دانشگاه مذکور نیز به درخواست دانشگاه کاهش یافته است.
 
 
1101ـ زبان وادبیات فارسی(کدگرایش1(
ملاحظات
ظرفیت
دانشگاه محل تحصیل
کدمحل تحصیل
دوره
2
دانشگاه زابل
1019
روزانه
 
4
دانشگاه زابل
1064
شبانه
1102ـ جغرافیای طبیعی(کدگرایش1(
گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
1
دانشگاه مازندران-بابلسر
3569
روزانه
گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
2
دانشگاه مازندران-بابلسر
3570
شبانه
1102ـ جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی(کدگرایش2(
 
1
دانشگاه زابل
1265
روزانه
1102ـ جغرافیاوبرنامه ریزی شهری(کدگرایش3(
 
4
دانشگاه زابل
1318
شبانه
 
2
دانشگاه مازندران-بابلسر
1325
شبانه
1105ـ علوم اقتصادی(کدگرایش1(
محل تحصیل واحدبین الملل چابهار
40
دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
1517
بین الملل
1111ـ الهیات ومعارف اسلامی -علوم قرآن وحدیث(کدگرایش1(
 
1
دانشگاه مازندران-بابلسر
1956
روزانه
 
1
دانشگاه مازندران-بابلسر
1971
شبانه
1112ـ الهیات ومعارف اسلامی -فقه ومبانی حقوق اسلامی(کدگرایش1(
 
2
دانشگاه مازندران-بابلسر
3577
روزانه
 
2
دانشگاه مازندران-بابلسر
2079
شبانه
1113ـ الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وکلام اسلامی(کدگرایش1(
 
3
دانشگاه ایلام
2118
روزانه
 
1
دانشگاه ایلام
2132
شبانه
1126ـ حقوق خصوصی(کدگرایش1(
محل تحصیل واحدقزوین
9
موسسه غیرانتفاعی کار
2739
غیرانتفاعی
1130ـ روابط بین الملل(کدگرایش2(
 
1
دانشگاه مازندران-بابلسر
2925
روزانه
 
1
دانشگاه مازندران-بابلسر
2934
شبانه
1134ـ حسابداری(کدگرایش1(
محل تحصیل واحدقزوین
10
موسسه غیرانتفاعی کار
3115
غیرانتفاعی
1142ـ مدیریت بازرگانی(کدگرایش1(
محل تحصیل واحدخرمدره
9
موسسه غیرانتفاعی کار
3265
غیرانتفاعی
گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل واحدبین الملل چابهار
40
دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
3270
بین الملل
گرایش بازاریابی-محل تحصیل واحدبین الملل چابهار
40
دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
3269
بین الملل
گرایش بازاریابی بین المللی-محل تحصیل واحدبین الملل چابهار
40
دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
3268
بین الملل
1142ـ مدیریت صنعتی(کدگرایش3(
 
10
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی-یزد
3347
غیرانتفاعی
محل تحصیل واحدقزوین
11
موسسه غیرانتفاعی کار
3348
غیرانتفاعی
1142ـ مدیریت فناوری اطلاعات(کدگرایش4(
گرایش کسب وکارالکترونیکی-محل تحصیل واحدبین الملل چابهار
40
دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
3371
بین الملل
1152ـ مدرسی معارف اسلامی-مبانی نظری اسلامی(کدگرایش1(
 
1
دانشگاه مازندران-بابلسر
3549
روزانه
 
1
دانشگاه مازندران-بابلسر
3552
شبانه
1203ـ شیمی - شیمی فیزیک(کدگرایش1(
 
3
دانشگاه ایلام
3915
روزانه
 
1
دانشگاه ایلام
3959
شبانه
1203ـ شیمی-شیمی دریا(کدگرایش10(
 
4
دانشگاه علوم دریایی ودریانوردی چابهار
4378
روزانه
1206ـ زیست شناسی -میکروبیولوژی(کدگرایش4(
 
3
دانشگاه ایلام
4935
روزانه
 
1
دانشگاه ایلام
4944
شبانه
1206ـ زیست شناسی -ژنتیک(کدگرایش6(
 
3
دانشگاه زابل
4983
شبانه
1208ـ ریاضی محض(کدگرایش1(
گرایش جبر
1
دانشگاه ایلام
5101
روزانه
گرایش هندسه(پایان نامه درزمینه سیستمهای دینامیکی)
2
دانشگاه ایلام
5099
روزانه
گرایش آنالیز
1
دانشگاه ایلام
5100
روزانه
گرایش آنالیز
1
دانشگاه ایلام
5241
شبانه
گرایش جبر
1
دانشگاه ایلام
5242
شبانه
گرایش هندسه(پایان نامه درزمینه سیستمهای دینامیکی)
1
دانشگاه ایلام
9702
شبانه
1209ـ علوم کامپیوتر(کدگرایش1(
محل تحصیل واحدبین الملل چابهار
40
دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
5589
بین الملل
1251ـ مهندسی برق -الکترونیک(کدگرایش1(
محل تحصیل واحدبین الملل چابهار
40
دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
5791
بین الملل
1257ـ مهندسی شیمی(کدگرایش1(
گرایش طراحی فرآیندها-محل تحصیل واحدبین الملل چابهار
40
دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
6418
بین الملل
1260ـ مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی(کدگرایش2(
 
12
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی-یزد
6556
غیرانتفاعی
1264ـ مهندسی عمران -سازه(کدگرایش1(
محل تحصیل واحدبین الملل چابهار
40
دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
6672
بین الملل
1264ـ مهندسی عمران -مهندسی آب(کدگرایش5(
محل تحصیل واحدبین الملل چابهار
40
دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
6872
بین الملل
1264ـ مهندسی عمران -سازه های هیدرولیکی(کدگرایش6(
 
5
دانشگاه صنعتی بابل
9703
روزانه
 
3
دانشگاه صنعتی بابل
9704
شبانه
محل تحصیل واحدبین الملل چابهار
40
دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان
6911
بین الملل
1303ـ مهندسی کشاورزی -اصلاح نباتات(کدگرایش1(
 
3
دانشگاه زابل
8174
شبانه
1303ـ مهندسی کشاورزی -زراعت(کدگرایش2(
 
2
دانشگاه ایلام
8192
روزانه
 
4
دانشگاه زابل
8200
روزانه
 
1
دانشگاه ایلام
8220
شبانه
 
7
دانشگاه زابل
8227
شبانه
1303ـ کشاورزی-اکولوژیک(اگرواکولوژی)(کدگرایش4(
 
5
دانشگاه زابل
8263
شبانه
1304ـ مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی(کدگرایش1(
 
3
دانشگاه زابل
8285
شبانه
1305ـ مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی(کدگرایش1(
 
6
دانشگاه ایلام
8304
روزانه
 
1
دانشگاه ایلام
8356
شبانه
گرایش گیاهان دارویی،ادویه ای ونوشابه ای
7
دانشگاه زابل
8364
شبانه
1308ـ مهندسی کشاورزی -علوم خاک(کدگرایش1(
 
3
دانشگاه زابل
8513
شبانه
1309ـ مهندسی کشاورزی -علوم دامی(کدگرایش1(
گرایش تغذیه دام وطیور
2
دانشگاه ایلام
8551
روزانه
گرایش تغذیه دام وطیور
1
دانشگاه ایلام
8614
شبانه
گرایش تغذیه دام
4
دانشگاه زابل
8629
شبانه
1314ـ مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی(کدگرایش1(
 
4
دانشگاه زابل
8806
روزانه
 
2
دانشگاه زابل
8830
شبانه
1315ـ مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی(کدگرایش1(
 
4
دانشگاه زابل
8851
روزانه
 
1
دانشگاه ایلام
8868
شبانه
 
3
دانشگاه زابل
8873
شبانه
1319ـ مهندسی کشاورزی -مکانیک ماشینهای کشاورزی(کدگرایش1(
 
2
دانشگاه ایلام
8917
روزانه
 
1
دانشگاه ایلام
8934
شبانه
1325ـ مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی(کدگرایش1(
 
2
دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
9064
شبانه
1359ـ صنایع دستی(کدگرایش3(
هنرهای سنتی-محل تحصیل واحداردکان
10
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی-یزد
9421
غیرانتفاعی

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
منبع : سازمان سنجش  
نظرات کاربران
آزاده : 1390/07/05

وای خدای من!!!!! دریغ از یک ظرفیت خالی برای مدیریت اجراییییی!!

ali453 : 1390/07/05

باسلام /آیااحتمال اینکه دوسه روز آینده کدرشته هایی اضافه شود هست یانه /مثلا پیام نور /اگه اطلاعی دارید لطفا پاسخ دهید با تشکر

بدشانس : 1390/07/05

آخرین رتبه مجاز انتخاب رشته اجراییو زدن 6000 اما از 1000به بالا کسی قبول نشده اونوقت هم تکمیل ظرفیت هم نداره میگم اگه اخرین رتبه مجاز دوهزاره چرا یه سال همه رو علاف خودتون میکنیین؟

جهان : 1390/07/05

فقط همیناست؟ کارنامه نهایی کی میاد پس؟

mehdi : 1390/07/05

سلام وخسته نباشی فقط عشق است دانشگاه آزاد امید اول وآخر پیشرفت علمی هر داوطلب هست تو این جامعه

الهه : 1390/07/05

این هزینه به خاطره چیه؟؟!!!!! سر هر چیزی می خوان پول بگیرن!!!!!

مهناز : 1390/07/06

سلام. کارنامه نهایی نمیاد؟؟؟ چرا اینقد کم اعلام ظرفیت شده؟ بیشتر نمی شه تو این 3 روز؟ ضمناً میخواستم بدونم بازار کار حمل و نقل بین قاره ای از نظر استخدام دولتی واسه خانوما(!) خوبه؟ اگه از دوستان کسی اطلاعاتی داره بگه. ممنون.

مهناز : 1390/07/06

سلام دوستان.سنجش دوباره اطلاعیه زده و ظرفیت جدید حتی واسه اجراییم داده.

مهدی : 1390/07/07

سلام..بچه ها این موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی چطوریه؟دانشگاهش فرقی می کنه یا نه همون مث همه دانشگاهاست!!یه جوریه اسمش آخه.. اگه اطلاعی دارین راهنماییم کنن ممنون

saeed : 1390/07/07

سلام خدمت بچه ها وجناب مدیر.به نظرتون شبانه علامه طباطبایی بهترره یا موسسه اموزش مدیریت وبرنامه ریزی؟کی میدونه خواهشا راهمایی کنه ممنون

علی : 1390/07/07

باسلام خدمت مدیر وهمه دوستان خصوصاآقاسعید وتبریک بابت قبولی شمادرقویترین دانشگاه دررشته مدیریت /مشخصه که انتخابتون بهترین بوده پس اشتباه نکنین/اگه قبول نشده بودین خب مساله فرق میکرد /موفق باشین

saeed : 1390/07/07

سلام خدمت علی داداش.پس من دیگه برم شبانه علامه؟اخه دوراهی موندم تواین مدت همش تو ذهنم شبهه ایجاد شده.مرسی علی جون

leyla : 1390/07/07

مدیریت بازرگانی کجاها خالیه؟

ارشد90 : 1390/07/07

سلام. توجه توجه توجه و هشــــــــــــــــــــــــدار بلا تکلیفی پذیرفته شدگان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در سال 86 چه بود؟ منبع : http://www.mardomsalari.com/template1/news.aspx?nid=6921 انحلا ل سازمان مدیریت و برنامه ریزی گریبان کنکوری های کارشناسی ارشد را هم گرفت بلا تکلیفی پذیرفته شدگان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گروه جامعه- کیان راد: در شرایطی که اغلب مسوولا ن بر ضرورت حمایت از نخبگان و جلوگیری از فرار مغزها تاکید می کنند، هرازچندگاه شاهد بروز مشکلا تی برای نخبگان کشور هستیم که با ادعاهای برخی مسوولا ن متناقض است. در تازه ترین نمونه، پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد که با رتبه های بالا ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی را برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس انتخاب کرده بودند برای ثبت نام دچار مشکل شده اند. چرا که این موسسه به بهانه انحلا ل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از پذیرش دانشجو خودداری می کند و این در حالیست که نام موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی در فهرست دانشگاه های اعلا م شده از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور وجود داشته است. در حقیقت پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد، با اعتماد به دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی را برای ادامه تحصیل انتخاب کردند اما وقتی برای ثبت نام به آن موسسه مراجعه کردند، خبر انحلال آن را در پی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی شنیدند. این در حالی است که اغلب پذیرفته شدگان در این موسسه، به دلیل اطمینان از پذیرش در این موسسه به دلیل رتبه بالای خود و با توجه به مزایای تحصیل دراین موسسه از نظر شغلی و تحصیلی در سال های گذشته، انتخاب دیگری در رشته های روزانه انجام نداده اند و عدم پذیرش آنها در این موسسه و راهنمایی آنها به رشته های احتمالی انتخابی بعدی که اغلب جزو رشته های شبانه و بسیار پرهزینه است صرفا موجب بازماندن آنها از تحصیل و هدررفتن یک سال از عمر آنها برای شرکت در کنکور سال آینده می شود. اغلب پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، پس از آنکه هنگام ثبت نام با جواب های ضد و نقیض مسوولان موسسه مواجه شدند نامه اعتراضی خود را به وزارت علوم تحویل دادند اما به گفته یکی از امضاکنندگان این نامه، با وجود گذشت 10 روز از این ماجرا، هنوز هیچ یک مسوولان وزارت علوم، پاسخی به درخواست دانشجویان نداده اند. جالب اینجاست که مسوولان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، اشکال را متوجه سازمان سنجش می دانند که به اشتباه نام این موسسه را در زمره دانشگاه هایی که دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد قرار داده است; چرا که به اعتقاد آنان، این موسسه ازدو سال پیش با قوت گرفتن زمزمه های انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی رئیس جمهور، دانشجوی جدیدی نگرفته است و وزارت علوم و سازمان سنجش، بدون توجه به این موضوع، اقدام به درج نام موسسه در دفترچه های انتخاب رشته دانشجویان کارشناسی ارشد کرده اند. اما وزارت علوم و سازمان سنجش تاکنون از ارائه هرگونه توضیحی دراین زمینه خودداری کرده و به بلاتکلیفی پذیرفته شدگان دامن زده اند. بدین ترتیب بلاتکلیفی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در پی انحلال این موسسه، برگ دیگری بر دفتر ناهماهنگی های دولت نهم در اتخاذ تصمیمات ناگهانی و اغلب کارشناسی نشده اضافه کرد. خواهشمندم اعتبار این موسسه با توجه به عدم دانشجو گرفتن آن در سالهای اخیر بررسی گردد و از طریق سایت مدیر اطلاع رسانی شود تا مشکل سال 86 امسال تکرار نشود.

bita : 1390/07/07

سلام از تکمیل ظرفیت ارشد 90 پیام نور خبر جدیدی نشده است؟

به لیلا : 1390/07/08

سلام عزیز. تو اطلاعیه اول ،موسسه مدیریت و برنامه ریزی که مرد می گیره فقط، و غیرانتفاعیای ارس و الغدیر تبریز اعلام ظرفیت کرده بودن.

رها : 1390/07/08

سلام مدیرجان.خواهش میکنم جوابم روبدید.خواهش میکنم اینکه میزنه کارنامه ای بااین مشخصات موجودنیست یعنی چی؟تکمیل ظرفیت پیام نورکی میاد؟ازنگرانی وبلاتکلیفی مردم لطفااااااااااااااااااااجوااااااااااااااااااااب بدید
اگر اطلاعات را درست وارد می کنید، یعنی قبول نشده اید

بیتا : 1390/07/08

سلام ممنون از سایت خوبتان دیدم که در جواب "رها "برای تکمیل ظرفیت پیام نور نوشته اید که" اگر اطلاعات را درست وارد می کنید، یعنی قبول نشده اید" ، این یعنی چی ؟؟؟ مگه تکمیل ظرفیت پیام نور آمده است؟لطفا راهنمایی کنید از کجا باید چک کنم؟ ممنونم

رها : 1390/07/09

سپاسگذارم مدیرجان

رها : 1390/07/09

سپاسگذارم مدیرجان درموردتکمیل ظرفیت پیام نورخبری ندارید؟

امیر عباس : 1390/07/10

تووووجه گاهی اوقات وقتی سیستم اعلام می کند کارنامه ای با این مشخصات موجود نیست مربوط تنظیمات صفحه کلید شماست مثلا: دو حرف « ی » در صفحه کلید وجود دارد که از نظر کامپیوتر با هم فرق دارند اولی با زدن کلید D و دومی با زدن شیفت + ایکس ثبت می شوند. اگر موقع ثبت نام نامتان را با کلید شیفت ایکس ( ی عربی) زده باشید و موقع جستجو از ی فارسی استفاده کنید با این پیغام روبرو می شوید اگر در نام یا نام خانوادگی خود حرف ی دارید حتما ترکیب ی فارسی و عربی را استفاده را امتحان کنید

ali453 : 1390/07/11

باسلام حضورمدیرمحترم وهمه دوستان/ دررابطه با انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مشکل دارم وارد صفحه انتخاب رشته میشم حتی انتخابها روانجام میدم اما تایید نهایی روکه میزنم پیغام خطا میده میگه صفحات روببند دوباره وارد شو /شاید 100بارانجام دادم امانشد/لطفا بگید چی کارکنم از دوستان کسی هست که انتخاب رشته کرده باشه منتظر جواب شما هستم/باتشکر

از مرورگر دیگری یا کامپیوتر دیگری امتحان کنید. مراحل را با سرعت انجام دهید و زیاد معطل نکنید.

جهان : 1390/07/13

با درود من همین مشکل رو داشتم ولی امروز صبح درست شد شما هم امتحان کن

عاطفه : 1393/04/28

با سلام چقد تکمیل ظرفتیت کم دانشگاه داره واسه ژنتیک ؟ فقط زابل ؟ خیلی کمه ...وای خدای من

مهدیه : 1393/06/04

با سلام. من فقط زابلو میخوام.به نظرتون اگه امسال تکمیل ظرفیت بگیرن با رتبه 1000میتونم اگرو یا زراعت زابل قبول شم؟؟؟؟توروخدا جواب بدین.واسم دعا کنید خواهش می کنم

نام شما (ضروری)  

ایمیل (ضروری)