شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 01 مهر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 5,277
بازدید دیروز: 39,225
بازدید کل: 101,785,378
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 139
کاربران حاضر: 139
راهنمای ارسال مقاله به سایت مدیر
شما می توانید با استفاده از لینک ارسال مقاله که در صفحه شخصی خود به آن دسترسی دارید، اقدام به ارسال مقالات خود برای سایت مدیر نمایید

برای ارسال مقاله به نکات زیر توجه نمایید:
  1. قبل از ارسال مقاله، شرایط و ضوابط ارسال مقاله را به طور کامل مطالعه نمایید.
  2. فرمت مقاله ارسالی باید به صورت PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX باشد.
  3. حجم فایل ارسالی نباید بیش از 1 مگابایت باشد
  4. منافع حاصله از فروش مقالات ارسالی پس از کسر سهم سایت مدیر (در حال حاضر 40 درصد) به صورت اعتبار استفاده از خدمات سایت به حساب کاربری فرستنده واریز می گردد.
  5. قیمت مقالات ارسالی باید با توجه به کیفیت و شرایط مقاله ارسالی و قیمتهای عرفی سایت، توسط فرستنده تعیین شود. لیکن در صورت عدم قبول قیمت تعیینی از طرف مدیریت سایت و تغییر آن، فرستنده می تواند درخواست بازبینی مقاله ارسالی را از طریق لینک موجود در صفحه شخصی خود به سایت ارسال نماید.
  6. جهت آگاهی از وضعیت مقاله ارسالی می توانید به بخش مقالات ارسال شده من در صفحه شخصی مراجعه نمایید.