شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 28 مرداد 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 12,856
بازدید دیروز: 24,537
بازدید کل: 74,451,258
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 108
کاربران حاضر: 108
دانلود پاورپوینت ها (اسلایدها) تعداد : 454
31. پاورپوینت (اسلاید) با موضوع بانک های خصوصی در ایران
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): سید فرهنگ حسینی
تعداد صفحات: 45
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
32. اسلاید (پاورپوینت) با موضوع استراتژی تولید جهانی؛ هماهنگی بین شبکه های تولید
The international journal of management science,2008
نویسنده (گان): خواجه پور
تعداد صفحات: 31
قیمت (تومان): 2800
چکیده | متن کامل
33. پاورپوینت (اسلاید) با موضوع مبانی مبلمان شهری
مقالات و اینترنت
نویسنده (گان): سیدمحمد مدنیان
تعداد صفحات: 82
قیمت (تومان): 3200
چکیده | متن کامل
34. پاورپوینت (اسلاید) با موضوع تصمیم گیری
اینترنت - مقالات - کتب معتبر
نویسنده (گان): سیدمحمد مدنیان
تعداد صفحات: 116
قیمت (تومان): 3200
چکیده | متن کامل
35. پاورپوینت (اسلاید) با موضوع اصول ده گانه مدیریت
کتاب بازآفرینی دولت (دیوید اوزبرن - تد گبلر)
نویسنده (گان): دیوید اوزبرن - تد گبلر
تعداد صفحات: 49
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
36. اسلاید (پاورپوینت) با موضوع روش های تامین مالی در بنگاه های اقتصادی
کتب مرجع
نویسنده (گان): محمد رضا مایلی
تعداد صفحات: 50
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
37. پاورپوینت (اسلاید) با موضوع پراگماتیسم یا عمل گرایی
مقالات و اینترنت
نویسنده (گان): سیدمحمد مدنیان
تعداد صفحات: 53
قیمت (تومان): 3500
چکیده | متن کامل
38. پاورپوینت (اسلاید) با موضوع آشنایی با شرکتهای چند ملیتی
مقالات و اینترنت
نویسنده (گان): سیدمحمد مدنیان
تعداد صفحات: 71
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
39. پاورپوینت (اسلاید) با موضوع تعاونیها
مقالات و اینترنت
نویسنده (گان): سیدمحمد مدنیان
تعداد صفحات: 131
قیمت (تومان): 3700
چکیده | متن کامل
40. پاورپوینت (اسلاید) با موضوع شهروند – مشارکت شهروندی
مقالات و اینترنت
نویسنده (گان): سیدمحمد مدنیان
تعداد صفحات: 95
قیمت (تومان): 3500
چکیده | متن کامل
اول 1 2 3 4 5 6 7