شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 12 بهمن 1393
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,688
بازدید دیروز: 33,871
بازدید کل: 42,993,231
کاربران عضو: 5
کاربران مهمان: 172
کاربران حاضر: 177
مقالات متفرقه تعداد : 384
91. تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان قم
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 11
قیمت (تومان): 3500
چکیده | متن کامل
92. تاثیر هوش سازمانی بر کیفیت خدمات از منظر تئوری مبادله اجتماعی
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 22
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
93. ارائه مدل مفهومی فرسایش سرمایه اجتماعی
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
94. ارائه تکنیکی جهت تعیین بهینه جایگاه شهرک های صنعتی با رویکرد جهاد اقتصادی با استفاده از تئوری بازی ها
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): سیده سحر حسن زاده خباز (فرستنده)، محمد رضا حصاری
تعداد صفحات: 8
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
95. هوش عاطفی ، بررسی مدل های نظریه پردازان غربی
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 23
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
96. تئوری نمایندگی (کارگزاری)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): زهرا پورامینی
تعداد صفحات: 30
قیمت (تومان): 3500
چکیده | متن کامل
97. بیماری هلندی در اقتصاد ایران
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): طاهره شیخ
تعداد صفحات: 51
قیمت (تومان): 4500
چکیده | متن کامل
98. مروری بردیدگاه مطالعات فرهنگی در مورد رسانه
منابع مختلف
نویسنده (گان): یوسف نوروز
تعداد صفحات: 19
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
99. بررسی هوش معنوی و رهبری معنوی؛ با نگاهی اجمالی به ابعاد هوش معنوی در اندیشه ها و رهبری معنوی امام خمینی (ره)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 23
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
100. فرهنگ سازمانی مبتنی بر معنویت و معناجویی در کار
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 13
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
اول 7 8 9 10 11 12 13