شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 12 بهمن 1393
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 31,591
بازدید دیروز: 33,871
بازدید کل: 43,008,134
کاربران عضو: 6
کاربران مهمان: 159
کاربران حاضر: 165
نمایش مقالات با موضوع: مدیریت دانش تعداد : 152
41. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP
منبع: Systems Research and Behavioral Science - 2006
نویسنده (گان) مترجم: حاتمی
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 5500
چکیده | متن کامل
42. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی
منبع: The Learning Organization, Vol. 13 No. 2, 2006, pp. 186-201
نویسنده (گان) مترجم: حاتمی
تعداد صفحات: 12
قیمت (تومان): 7800
چکیده | متن کامل
43. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی؛ نقش اصلاحی مدیریت دانش در ارتباط با محیط و ساختار سازمانی
منبع: Journal of Basic and Applied Scientific Research - 2(3)2758-2764, 2012
نویسنده (گان) مترجم: آرمین گلی
تعداد صفحات: 10
قیمت (تومان): 9500
چکیده | متن کامل
44. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی؛ استفاده از یک چارچوب تفکر سیستمی برای ارزیابی پویایی سرمایه های دانشی جهت بهبود عملکرد کسب و کار
منبع: Expert Systems with Applications ,Volume 39, Issue 9, July 2012, Pages 8044–8050
نویسنده (گان) مترجم: فتانه جوهری
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 6800
چکیده | متن کامل
45. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی؛ تعریف یک مدل مفهومی مدیریت دانش با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه MADM
منبع: JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT j VOL. 14 NO. 6 2010, pp. 872-890, Q Emerald Group
نویسنده (گان) سعید کوهی
تعداد صفحات: 30
قیمت (تومان): 19000
چکیده | متن کامل
46. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: رهبری و مدیریت دانش در سازمان های فناوری ارتباطات و اطلاعات بریتانیا
منبع: Journal of Management Development Vol. 32 No. 1, 2013 pp. 4-17
نویسنده (گان) مترجم: فاطمه مشکدانیان
تعداد صفحات: 14
قیمت (تومان): 8200
چکیده | متن کامل
47. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی
منبع: Journal of Knowledge Management, Vol. 4 Iss: 3 pp. 204 - 216, (2000)
نویسنده (گان) ترجمه: فاطمه راستین
تعداد صفحات: 23
قیمت (تومان): 6000
چکیده | متن کامل
48. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده : مدلی برای مدیریت دانش پروژه
منبع: Project Management Journal, Vol. 42, No. 3, 23–44, 2011
نویسنده (گان) Stanislaw Gasik, Sybena Consulting, Warsaw, Poland
تعداد صفحات: 28
قیمت (تومان): 15000
چکیده | متن کامل
49. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ یک دیدگاه فرآیندی ازمدیریت دانش
منبع: Electronic Journal of Knowledge Management Volume 9 Issue 4 2011
نویسنده (گان) مترجم: مصطفی پارسانیا
تعداد صفحات: 21
قیمت (تومان): 5500
چکیده | متن کامل
50. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: اهمیت مفاهیم مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده در پویایی دانش سازمانها
منبع: Management, knowledge and learning, international conference 2012
نویسنده (گان) مترجم: احمد ملکی پور
تعداد صفحات: 11
قیمت (تومان): 15000
چکیده | متن کامل
اول 2 3 4 5 6 7 8