شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 خرداد 1394
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 52,225
بازدید دیروز: 60,771
بازدید کل: 47,110,530
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 214
کاربران حاضر: 216
نمایش مقالات با موضوع: مدیریت دانش تعداد : 154
41. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ هدفمندی و انگیزش برای تسهیم دانش
منبع: journal of knowledge management ,j VOL. 14 NO. 3 2010, pp. 378-393
نویسنده (گان) مترجم: حاتمی
تعداد صفحات: 20
قیمت (تومان): 7200
چکیده | متن کامل
42. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
منبع: Annals of Information Systems 4, 2009
نویسنده (گان) مترجم: حاتمی
تعداد صفحات: 15
قیمت (تومان): 8400
چکیده | متن کامل
43. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی
منبع: Journal of Workplace Learning Vol. 21 No. 2, 2009
نویسنده (گان) مترجم: حاتمی
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 8400
چکیده | متن کامل
44. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی
منبع: World Applied Sciences Journal 4 (1) : 01-8;2008
نویسنده (گان) مترجم: حاتمی
تعداد صفحات: 10
قیمت (تومان): 5900
چکیده | متن کامل
45. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ توسعه رقابت از طریق مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های ERP
منبع: Systems Research and Behavioral Science - 2006
نویسنده (گان) مترجم: حاتمی
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 5500
چکیده | متن کامل
46. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی
منبع: The Learning Organization, Vol. 13 No. 2, 2006, pp. 186-201
نویسنده (گان) مترجم: حاتمی
تعداد صفحات: 12
قیمت (تومان): 7800
چکیده | متن کامل
47. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی؛ نقش اصلاحی مدیریت دانش در ارتباط با محیط و ساختار سازمانی
منبع: Journal of Basic and Applied Scientific Research - 2(3)2758-2764, 2012
نویسنده (گان) مترجم: آرمین گلی
تعداد صفحات: 10
قیمت (تومان): 9500
چکیده | متن کامل
48. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی؛ استفاده از یک چارچوب تفکر سیستمی برای ارزیابی پویایی سرمایه های دانشی جهت بهبود عملکرد کسب و کار
منبع: Expert Systems with Applications ,Volume 39, Issue 9, July 2012, Pages 8044–8050
نویسنده (گان) مترجم: فتانه جوهری
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 6800
چکیده | متن کامل
49. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی؛ تعریف یک مدل مفهومی مدیریت دانش با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه MADM
منبع: JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT j VOL. 14 NO. 6 2010, pp. 872-890, Q Emerald Group
نویسنده (گان) سعید کوهی
تعداد صفحات: 30
قیمت (تومان): 19000
چکیده | متن کامل
50. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده: رهبری و مدیریت دانش در سازمان های فناوری ارتباطات و اطلاعات بریتانیا
منبع: Journal of Management Development Vol. 32 No. 1, 2013 pp. 4-17
نویسنده (گان) مترجم: فاطمه مشکدانیان
تعداد صفحات: 14
قیمت (تومان): 8200
چکیده | متن کامل
اول 2 3 4 5 6 7 8