شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 09 آذر 1394
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 5,442
بازدید دیروز: 37,221
بازدید کل: 52,969,469
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 38
کاربران حاضر: 38
نمایش مقالات با موضوع: مدیریت دانش تعداد : 161
41. نقش و جایگاه مدیریت دانش در سازمانهای دانش بنیان
منبع: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
نویسنده (گان) حنیف کازرونی، محمد پورمحمدی
تعداد صفحات: 21
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
42. کاربرد دانش در بهبود فعالیتهای تجاری و شناسائی فرصتها
منبع: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
نویسنده (گان) علی اسماعیل زاده، زهرا کارمزدی
تعداد صفحات: 8
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
43. انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت در اقتصاد دانش بنیان
منبع: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
نویسنده (گان) حمزه صمدی میار کلائی، حسین صمدی میارکلائی
تعداد صفحات: 0
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
44. نظریه ها و الگوها / مدلهای ارتباط میان دانشگاهها و صنعت در اقتصاد دانش بنیان
منبع: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
نویسنده (گان) حمزه صمدی میار کلائی، حسین صمدی میارکلائی
تعداد صفحات: 32
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
45. بررسی ارتباط مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در سازمان های کارآفرین
منبع: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
نویسنده (گان) حسین عسکری پور گلویک، مریم گرگیج، فریبا حسن زاده
تعداد صفحات: 20
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
46. ارائه مدلی تعاملی در جامعه دانایی محور در خصوص شکل گیری کسب و کارهای دانش بنیان در افق 1404
منبع: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
نویسنده (گان) مصطفی ملایی، سجاد حبیبیان، معصومه جانعلی زاده چوبستی
تعداد صفحات: 15
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
47. مروری بر رویکردهای ارزیابی اعتماد برای اشتراک دانش با تأکید بر سازمان های دانش محور
منبع: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
نویسنده (گان) مریم محسنی ، فرید خوش الحان
تعداد صفحات: 22
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
48. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ دانش ضمنی: بررسی و دستورالعملهای پژوهشی ممکن
منبع: JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT VOL. 16 NO. 2 2012
نویسنده (گان) مترجم: حاتمی
تعداد صفحات: 20
قیمت (تومان): 9600
چکیده | متن کامل
49. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ شیوه های عملیاتی سنجش خلق دانش
منبع: Journal of knowledge management, 2010, Vol 14, NO.1,pp.67-82
نویسنده (گان) مترجم: حاتمی
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 7200
چکیده | متن کامل
50. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ هدفمندی و انگیزش برای تسهیم دانش
منبع: journal of knowledge management ,j VOL. 14 NO. 3 2010, pp. 378-393
نویسنده (گان) مترجم: حاتمی
تعداد صفحات: 20
قیمت (تومان): 7200
چکیده | متن کامل
اول 2 3 4 5 6 7 8