شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 4,751
بازدید دیروز: 29,155
بازدید کل: 84,202,679
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 127
کاربران حاضر: 127
آسیب شناسی نیروی انسانی در شرکت واگن پارس
چکیده:
توسعه وبهبود مستمرنیروی انسانی به عنوان عامل مهم تحول سازمانها در عصر رقابت و تهیه و تدوین برنامه توسعه منابع انسانی و آسیب شناسی نظامهای مدیریت این منابع درسازمانها به گونه ای اجتناب ناپذیر ضروری به نظرمی رسد .شناخت دقیق مشکلات و بالطبع یافتن راه حلهای اصولی و منطقی در جهت افزایش کارایی افراد و بهره وری سازمان از اهم وظایف و مشغله های فکری مدیران بنگاه ها است و آشنایی با نظرات و دیدگاه های کارکنان جهت دست یابی به راهکارهای مناسب بمنظور افزایش انگیزش و بهره وری هرچه مطلوبتر آنان می باشد .درک اهمیت و انتظارات منابع انسانی از این جهت که تا کارکنان رضایت نداشته باشند به رضایت مشتری نخواهند رسید از مهمترین عوامل کلیدی درموفقیت و اثربخشی سازمان است . نقش اصلی و کلیدی مدیران نیز ایجاد فضایی سالم در سازمان است تا کارکنان بتوانند راه توسعه را پیموده و اثر بخش و خلاق به سازمان احساس وفاداری نمایند .وجود انگیزه ، تمایل و علاقه لازم درکارکنان نسبت به توسعه و توانمند سازی مستمرکه شرط مهم تحقق توسعه منابع انسانی است دریک فضای کم آسیب شکل می گیرد . فضایی که در آن همه فعالیتهای توسعه دریک بسترانسانی و حفظ شأن و کرامت او معنی دار می شود .در این مقاله با فرض اینکه اجرای نتایج طرح آسیب شناسی نیروی انسانی در شرکت واگن پارس می تواند برانگیزه کارکنان ، بهبود روابط کاری ، توانمند سازی و در نهایت ایجاد و توسعه سیستمهای منابع انسانی مؤثر باشد سعی شده است ضمن تشریح مراحل اجرایی طرح که در آن از روش پرسشنامه استفاده گریده نتایج اولیه آن را ارائه نماییم.
کلید واژه: آسیب شناسی، توسعه منابع انسانی، سیستمها، مطالعه میدانی
نویسنده(گان): احمد گودرزی، مصطفی فراهانی
منبع: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
موضوع: پیرامون مدیریت
دسته: مقاله کنفرانس
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 7
قیمت (تومان): 0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.