شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 28 خرداد 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 4,711
بازدید دیروز: 25,293
بازدید کل: 85,159,923
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 83
کاربران حاضر: 83
انتخاب بهترین شیوه تأمین تکنولوژی زنجیره تأمین ؛ ارائه مدل تأمین تکنولوژی بر اساس فرآیند سلسله مراتبی فازی AHP با استفاده از روش تحلیل توسعه ای EA
چکیده:
تامین تکنولوژی به روشی بهینه و تصمیم گیری بهینه در این ارتباط یکی از چالش های اساسی مدیریت زنجیره تامین(SCM) می باشد. لذا جهت تشریح چگونگی انتخاب متدهای متفاوت تامین تکنولوژی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای استفاده می شود. در ابتدای زنجیره تامین چون عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو است لذا، بکارگیری روش AHPفازی می تواند مفید باشد. البته این بدان معنی نیست که در سایر قسمت های زنجیره تامین با چند گزینه تصمیم گیری مواجه نیستیم بلکه منظور نظر تاکید بر این قسمت از زنجیره تامین است؛ قطعا چنین فرایندی را می توان متناسب با سایر قسمت های زنجیره نیز بکار گرفت. در زمینه روش تصمیم گیری AHPنرم افزار قدرتمندی تحت عنوان نرم افزار Expert Choiceوجود دارد. در این نرم افزار درخت تصمیم گیری نمایش داده می شود و سطوح مختلفی برای این درخت قابل تعریف می باشد. تشریح فرایند AHPدر این مقاله در زمینه تامین تکنولوژی زنجیره تامین به گونه ای ارائه شده است که منطبق بر مراحل این نرم افزار قدرتمند باشد بنابراین آزمون انتخاب بهترین شیوه تامین تکنولوژی به شرحی که توضیح داده می شود بااستفاده از این نرم افزار قابل بررسی می باشد. چون در این مقاله با دید فازی به روش AHP نگریسته شده است بنابراین در بکارگیری نرم افزار Expert Choice بایستی توجهات خاصی ملحوظ گردد.
کلید واژه: تأمین تکنولوژی، مدیریت زنجیره تأمین، منطق فازی، اعداد مثلثی فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، تکنیک تحلیل توسعه ای
نویسنده(گان): عبدالخالق شرفی
منبع: اولین سمینار لجستیک 83
موضوع: مدیریت و انتقال تکنولوژی
دسته: مقاله کنفرانس
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 17
قیمت (تومان): 0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.