شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 29 خرداد 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 10,502
بازدید دیروز: 29,327
بازدید کل: 85,195,041
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 153
کاربران حاضر: 155
رابطه بین سبک رهبری (رابطه گرا – وظیفه گرا) و سبکهای تفکر در مدیران
چکیده:

موضوع پژوهش حاضر رابطه بین سبک های رهبری(رابطه گرا - وظیفه گرا) و سبک تفکر در مدیران و سرپرستان مجتمع … عسلویه می باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری مورد پژوهش، مدیران و سرپرستان مجتمع مورد مطالعه می باشد که 30 نفر نمونة در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامة سبک رهبری(رابطه گرا - وظیفه گرا) و پرسشنامة سبک تفکر استرنبرگ می باشد. پس از بررسی داده ها و تجزیه و تحلیل آنها نتایج به دست آمد

کلید واژه: سبک تفکر، سبک رهبری
نویسنده(گان): نرگس سلک، سید حمید آتش پور
منبع: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
موضوع: بازاریابی
دسته: مقاله کنفرانس
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 9
قیمت (تومان): 0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.