شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 29 خرداد 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 10,735
بازدید دیروز: 29,327
بازدید کل: 85,195,274
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 73
کاربران حاضر: 73
تأثیر سبک های رهبری تحول گرا و تعاملی (مراوده ای) بر مدیریت دانش
چکیده:

هدف این مقاله، تأثیر سبک های رهبری تحول گرا و تعاملی(مراوده ای) بر مدیریت دانش شعب بانکهای استان گیلان می باشد.این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که جامعه‌ آماری آن را کلیه‌ شعب بانکهای استان گیلان تشکیل می‌دهند.به منظور نمونه‌گیری، پس از برآورد آماری و مشخص شدن حجم نمونه، تعداد 114شعبه از شعب بانکهای استان گیلان با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده متناسب با حجم انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از دو پرسشنامه‌ مدیریت دانش و سبک‌های رهبری چندگانه استفاده شد. جهت سنجش روایی پرسشنامه‌ مدیریت دانش و سبک‌های رهبری از روایی محتوایی و صوری استفاده گردید و از نظر انطباق سؤال‌های پرسشنامه، موضوع و اهداف پژوهش مورد تایید متخصصان قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ مدیریت دانش و رهبری چندگانه از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن‌ها به ترتیب 91/0 = α و 85/0 = α برآورد شد.یافته‌های پژوهش نیز نشان می دهد که از بین مؤلفه‌های سبک رهبری،سبک رهبری تحول گرا با مدیریت دانش رابطه‌ معنی‌دار وجود دارد، ولی بین رهبری تعاملی(مراوده ای) و مدیریت دانش رابطه‌ معنی‌دار وجود ندارد.

کلید واژه: مدیریت دانش، سبک رهبری، رهبری تحول گرا، رهبری تعاملی (مراوده ای)، بانکهای استان گیلان
نویسنده(گان): محمد قربانی آذر، مراد رضایی دیزگاه
منبع: ارسالی نویسنده
موضوع: مدیریت دانش
دسته: مقاله کنفرانس
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 19
قیمت (تومان): 2000
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.