شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 29 خرداد 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 10,948
بازدید دیروز: 29,327
بازدید کل: 85,195,487
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 89
کاربران حاضر: 90
بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان (مطالعه موردی: مؤسسات مالی و اعتباری انصار استان کرمانشاه)
چکیده:

با رقابتی شدن بازارهای مالی و گسترش فعالیت بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری توجه به امر بازاریابی و بکارگیری تکنیک ها و استراتژی‌های بازاریابی در جذب مشتریان و افزایش سپرده از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. استفاده از برخی عوامل آمیخته بازاریابی از قبیل دسترسی و عرضه مناسب خدمات و سرعت در انجام خدمات به مشتریان و تنوع خدمات ارایه شده و تبلیغات مناسب در جذب مشتریان می‌تواند باعث افزایش سپرده‌گذاری در مؤسسات خصوصاً مؤسسة مالی و اعتباری گردد. با توجه به اهمیت این موضوع؛ هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل آمیختة بازرایابی در جذب مشتریان در مؤسسات مالی و اعتباری انصار استان کرمانشاه می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامة محقق ساختة 30 سؤالی می باشد؛ پایایی این پرسشنامه که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردیده و مقدار 0.882 به دست آمد چون آلفای کرونباخ بیش از 0.7 می باشند، بنابراین پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار می باشد. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از مشتریان مؤسسه مالی و اعتباری انصار استان کرمانشاه که دارای حداقل یک حساب قرض‌الحسنه، جاری و یا پس‌انداز هستند می باشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد که در نهایت 250 پرسشنامه جمع آوری گردید. این پژوهش دارای یک فرضیه اهم و 5 فرضیه اخص می باشد که فرضیات تحقیق با انجام آزمون همبستگی پیرسون به بوته آزمون قرار داده شدند و تأثیر معنی دار و مثبت آن ها به اثبات رسید، به این معنی که عوامل آمیخته بر بازاریابی بر فرآیند جذب مشتریان در مؤسسات مالی و اعتباری انصار تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

کلید واژه: بازاریابی، عوامل آمیخته بازاریابی، مؤسسات مالی و اعتباری
نویسنده(گان): کامران نظری، مصطفی امامی، حامد بردبار، سیدمجتبی حسینی فرد
منبع: ارسالی کاربران سایت - کنفرانسهای معتبر مدیریتی
موضوع: بازاریابی
دسته: مقاله کنفرانس
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 11
قیمت (تومان): 2000
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.