شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 29 خرداد 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 10,527
بازدید دیروز: 29,327
بازدید کل: 85,195,066
کاربران عضو: 3
کاربران مهمان: 101
کاربران حاضر: 104
بررسی تأثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران: مورد گروه بهمن
چکیده:

راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی. تصمیم گیری های صحیح و عقلایی مدیریت است. در این راستا سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران پرداخته شده است. هدف اصلی در این تحقیق تعیین میزان تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیریت است. در ادامه وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن (نمونه موردی) ارزیابی می شود تا میزان سودمندی این سیستم در تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران تعیین گردد. نتایج این تحقیق بیاگر آن است که سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیریت تاثیر دارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن نشان داد. این سیستم اطلاعات مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم گیری فراهم نساخته است. به طور کلی نتایج نشان می دهد بین وضعیت موجود و مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن تفاوت وجود دارد.

کلید واژه: تصمیم گیری، اطلاعات حسابداری، سیستم اطلاعات حسابداری، ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری، حسابداری مدیریت
نویسنده(گان): مهدی جمشیدیان، عباس جدیدی، محسن دستگیر
منبع: نشریات معتبر مدیریتی- ارسالی کاربران سایت
موضوع: حسابداری و حسابرسی
دسته: مقاله مجله
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 24
قیمت (تومان): 0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.