شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 28 خرداد 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 4,631
بازدید دیروز: 25,293
بازدید کل: 85,159,843
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 59
کاربران حاضر: 59
بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان
چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان می باشد. بدین منظور 2 پرسش نامه برای تعیین سبک رهبری مدیران و تعیین میزان تعهد سازمانی کارکنان در نظر گرفته شد. جامعه آماری شرکت های شهرک صنعتی زنجان شامل 86 شرکت می باشد که تمامی مدیران به عنوان نمونه و تعداد 344 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از جمع آوری و تحلیل پرسش نامه ها به کمک نرم افزارSPSS نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. این نتایج حاصل نشان داد که بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ای معنادار وجود دارد و رهبرانی که از سبک رهبری تحول آفرین استفاده می کنند در افزایش میزان تعهد کارکنان نسبت به سازمانم، موفق ترند و هر اندازه سبک رهبری مدیران از تبادلی به سمت تحول آفرین حرکت کرده است، در بین کارکنان شاهد وفاداری بیش تری نسبت به سازمان بوده ایم.

کلید واژه: رهبری تحول آفرین، رهبری تبادلی، پرسشنامه چند عاملی، تعهد سازمانی، ابعاد تعهد سازمانی
نویسنده(گان): علیرضا امیرکبیری، ابراهیم خدایاری، فرزاد نظری، محمد مرادی
منبع: نشریات معتبر مدیریتی- ارسالی کاربران سایت
موضوع: رفتار سازمانی
دسته: مقاله مجله
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 26
قیمت (تومان): 0
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.