شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 28 مهر 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,091
بازدید دیروز: 48,048
بازدید کل: 89,307,829
کاربران عضو: 8
کاربران مهمان: 281
کاربران حاضر: 289


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت شهری
 

زبان انگلیسی استعداد تحصیلی دانش مسائل روز نظریه های مدیریت زبان فارسی معدل نمره کل (تراز) رتبه
0 25.83 64 42.86 29.33 14.19 7624 14
0 23.33 42.67 65.71 30.67 15.05 7601 17
38.33 19.17 44 33.33 29.33 18.2 7054 27
0 29.17 26.67 33.33 36 19.32 6337 79
-0.55 25.83 45.33 40.95 14.67 16.25 6080 90
11.67 16.67 30.67 27.62 46.67 12.98 6024 115
0 19.17 33.33 40.95 20 14.71 5767 147
0 25 22.67 31.43 45.33 15.54 5744 151
0 4.17 28 47.62 40 14.92 5675 154
-1.66 19.17 34.67 33.33 24 15.13 5621 164
0 10.83 34.67 39.05 22.67 15.83 5606 165
0 6.67 36 24.76 38.67 17.12 5403 201
0 10 50 29.52 25.33 14.67 5372 207
0 12.5 18.67 22.86 58.67 15.27 5005 299
0 15 17.33 36.19 37.33 16.3 4970 346
0 16.67 41.33 8.57 16 14.99 4675 437
5 20.83 29.33 16.19 30.67 14.61 4659 480
0.56 26.67 26.67 19.05 18.67 15.91 4632 490
0 30 10.67 22.86 40 15.88 4623 498
0 11.67 24 27.62 16 15.72 4241 798
13.89 7.5 22.67 6.67 42.67 16.34 4237 806
35 50 0 0 0 15.13 4151 894
0.56 18.33 14.67 19.05 33.33 15.59 4112 941
0 23.33 20 9.52 33.33 15.04 4084 974
0 16.67 22.67 8.57 -5.32 15.93 3533 1829
0 42.5 0 0 0 15.64 3163 2896
0 32.5 0 0 0 18.09 3032 3396
0 40.83 0 0 0 14.59 2995 3546
0 35 0 0 0 16.17 2934 3828
0 33.33 0 0 0 16.61 2915 3934
0 32.5 0 0 0 16.34 2857 4254
0 32.5 0 0 0 16.31 2854 4271
0 32.5 0 0 0 16.07 2830 4412
6.67 33.33 0 0 0 14.91 2798 4658
0 28.33 0 0 0 15.82 2648 5464
5 32.5 0 0 0 14.03 2637 5608
0 22.5 0 0 0 15.69 2415 7159
0 22.5 0 0 0 14.9 2336 7764

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت امور شهری در دوره روزانه: 589
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت امور شهری
در دوره های غیرروزانه و دانشگاه آزاد اسلامی: 15135

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد.