شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 28 شهریور 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 39,725
بازدید دیروز: 40,450
بازدید کل: 113,161,158
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 81
کاربران حاضر: 82


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی
پذیرش بهمن 91 و مهر92

 

تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) رفتارسازمانی پیشرفته (2واحد) منابع انسانی پیشرفته (2واحد) زبان تخصصی (2واحد) معدل محل قبولی رتبه تراز
18 19 15 7.33 15.66 منابع انسانی/ تهران / بهمن91 8 1615
12 18 13 6.67 17.60 منابع انسانی/ تهران / بهمن91 31 1442
16 13 12 7.33 16.51 منابع انسانی/ شیراز/ مهر92 40 1391
14 13 12 6.67 15.37 منابع انسانی/ شیراز/ مهر92 85 1309
11 8 12 6 12.63 منابع انسانی/ رشت/ آموزش محور/ مهر92 2سهمیه 1064
11 11 7 6 14.60 منابع انسانی/ دلیجان / آموزش محور – مهر92 292 1060
9 7 11 6.67 15.89 منابع انسانی/ گرمسار – آموزش محور – مهر92 295 1057
8 6 9 5.33 12.88 مدیریت تحول/ تهران / آموزش محور – بهمن91 55 1045
 

توضیحات:
نمرات از 20 می باشد
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراند

 

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت دولتی – گرایش منابع انسانی

رشته - محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
تهران -بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
تهران -مهر92 1615، 1391 1064، 1060، 1057
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
تهران – آموزش محور – مهر92 1615، 1391 1064، 1060، 1057
گرمسار -بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
گرمسار -مهر92 1615، 1391 1064، 1060، 1057
گرمسار – آموزش محور – بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
گرمسار – آموزش محور – مهر92 1615، 1391، 1064، 1060، 1057  
شیراز -بهمن 91 1615، 1442 1309، 1064، 1060، 1057
شیراز -مهر92 1615، 1391، 1309 1064، 1060، 1057
شیراز – آموزش محور – بهمن 91 1615، 1442، 1309 1064، 1060، 1057
شیراز – آموزش محور – مهر92 1615، 1391، 1309 1064، 1060، 1057
رشت -بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
رشت -مهر92 1615، 1391 1064، 1060، 1057
رشت – آموزش محور – بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
رشت – آموزش محور – مهر92 1615، 1391 و 1064 (سهمیه) 1060، 1057
دلیجان -بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
دلیجان -مهر92 1615، 1391 1064، 1060، 1057
دلیجان – آموزش محور – بهمن 91 1615، 1442 1064، 1060، 1057
دلیجان – آموزش محور – مهر92 1615، 1391، 1064، 1060 1057
 
 

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت دولتی – گرایش مدیریت تحول

رشته - محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
تهران -بهمن 91 - 1045
تهران -مهر92 1045 -
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1045 -
تهران – آموزش محور – مهر92 1045 -
 

جداول فوق نشان دهنده نتیجه داوطلبان در انتخابهای 20گانه می باشد. بدیهی است یک داوطلب ممکن است بنابه تراز خود امکان قبولی در چندین انتخاب را داشته باشد که بر اساس اولویت بندی که انجام داده تنها در یک کدرشته محل قبول نهایی اعلام شده و مشغول به تحصیل می شود.