شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 21 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 27,864
بازدید دیروز: 40,376
بازدید کل: 104,632,701
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 98
کاربران حاضر: 98

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات
 

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات تولید نمره کل رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل1
41.7 8.4 58.4 35 38.4 28.4 0 21.7 7417 3 سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته / واحد علوم و تحقیقات  
53.4 5 30 25 20 46.7 0 0 7037 3 سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته / واحد الکترونیکی مدیریت فن آوری اطلاعات / واحد تهران غرب
0 15 46.7 31.7 33.4 23.4 18.4 31.7 6776 * *  
15 20 26.7 36.7 48.4 33.4 5 10 6775 * *  
33.4 5 38.4 5 48.4 25 3.3- 11.7 6635 * *  
0 5 66.7 23.4 40 8.4 0 5 6248 * *  
28.4 5 31.7 25 23.4 13.4 0 0 6168 * *  
0 10 30 25 70 0 0 20 6112 84 کسب و کار الکترونیکی / واحد علوم و تحقیقات  
16.7 5 48.4 0 0 0 0 0 5518 * * *
6.7 20 28.4 3.4 0 0 0 1.6- 5188 498 مدیریت فن آوری اطلاعات / واحد الکترونیکی  
1.7 30 6.7 11.7 10 3.4 0 8.4 5169 528 مدیریت فن آوری اطلاعات / واحد الکترونیکی  
10- 13.4 30 10 0 0 0 0 4913 936 مدیریت فن آوری اطلاعات / واحد الکترونیکی (س جانبازان)  
5- 18.4 3.4 1.6- 3.4 0 0 11.7 4695 * *  
0 8.4 0 0 5 0 0 5 4652 * * *
 

نمره کل کلیه گرایشهای مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت دانش، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته) یکسان است.

* با توجه به اینکه نمره کل رشته فناوری اطلاعات و صنعتی و تکنولوژی یکسان است کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های صنعتی و تکنولوژی نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در این قسمت آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های رشته های صنعتی و تکنولوژی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای فناوری اطلاعات انتخاب رشته نمایند.

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال 1393 دانشگاه آزاد را از اینجا ببینید