شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 32,142
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,472,537
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 132
کاربران حاضر: 133

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات


مدیریت فناوری اطلاعات-سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات تولید واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه نتیجه تکمیل ظرفیت 1 نتیجه تکمیل ظرفیت 2
40 28.4 80 65 68.4 70 31.7 41.7 علوم و تحقیقات 1 7910 قبول - -
16.7 3.4 78.4 40 83.4 66.7 28.4 0 الکترونیکی 1 7013 قبول - -
45 0 65 10 40 46.7 18.4 5 علوم و تحقیقات 26 6531 قبول - -
5 6.7 58.4 46.7 63.4 65 26.7 0 الکترونیکی 7 6518 قبول - -
0 13.4 45 31.7 50 68.4 46.7 0 علوم و تحقیقات 35 6402 مردود علوم و تحقیقات -
21.7 10 48.4 46.7 15 5 5 11.7 الکترونیکی 30 5693 قبول - -
3.4 7.6 71.7 68.4 0 0 0 0 الکترونیکی 50 5479 قبول سهمیه بسیج - -
6.6- 13.4 23.4 15 13.4 50 16.7 0 الکترونیکی 98 5211 مردود الکترونیکی -
1.6- 0 45 10 25 28.4 3.3- 5 الکترونیکی 133 5103 مردود مردود الکترونیکی
5- 10 21.7 31.7 10 0 15 0 علوم و تحقیقات 259 4884 مردود مردود -
8.4 3.4 5- 60 0 8.4 0 0 الکترونیکی 237 4806 مردود مردود ذخیره مدیریت صنعتی - تولید / واحد تهران جنوب
6.6- 0 13.4 10 1.7 0 3.4 6.7 علوم و تحقیقات 412 4411 مردود مردود -
 
 

مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت منابع اطلاعاتی

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات تولید واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه نتیجه تکمیل ظرفیت 1 نتیجه تکمیل ظرفیت 2
53.4 21.7 66.7 46.7 10 33.4 31.7 16.7 الکترونیکی 1 6954 قبول - -
16.7 3.4 73.4 63.4 51.7 46.7 25 15 علوم و تحقیقات 8 6776 قبول - -
8.4 10 81.7 43.4 13.4 5 21.7 0 علوم و تحقیقات 26 5894 قبول - -
3.4 6.7 41.7 41.7 11.7 21.7 21.7 3.4 علوم و تحقیقات 42 5532 مردود فناوری اطلاعات بین المللی الکترونیکی قشم -
8.4 3.4 11.7 41.7 18.4 45 3.4 6.7 الکترونیکی 55 5340 مردود الکترونیکی -
18.4 0 18.4 13.4 25 15 0 15 علوم و تحقیقات 68 5177 مردود مدیریت صنعتی علوم تحقیقات کرمانشاه الکترونیکی
 
 

مدیریت فناوری اطلاعات-مدیریت دانش

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات تولید واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه نتیجه تکمیل ظرفیت 1 نتیجه تکمیل ظرفیت 2
10 6.7 38.4 16.7 0 0 0 0 علوم و تحقیقات 71 4909 مردود مدیریت صنعتی لبنان کارآفرینی - کسب وکارجدید تهران مرکزی*
 
*تراز داوطلب در گرایش کارآفرینی 5395 بوده است

توضیحات:
  • عدم درج عنوان گرایش در ستون تکمیل ظرفیت 1 و2 برای پذیرفته شدگان این مراحل، به منزله قبولی در همان گرایش ثبت نامی می باشد.
  • درج خط فاصله به منزله عدم شرکت داوطلب در این مرحله از تکمیل ظرفیت و درج عبارت مردود به منزله شرکت داوطلب در این مراحل و عدم قبولی وی می باشد.
  • برای برخی داوطلبان که در مراحل تکمیل ظرفیت در گرایشی غیر از گرایش ثبت نامی قبول شده اند که تراز آن متفاوت با تراز گرایش ثبت نامی اشان بوده است، تراز گرایش قبولی مرحله تکمیل ظرفیت در زیر جدول درج شده است.
  • برخی از داوطلبان که در تکمیل ظرفیت اول پذیرفته شده اند ولی در واحد محل قبولی ثبت نام نکرده اند، در مرحله دوم تکمیل ظرفیت نیز شرکت نموده اند و نتیجه آنها ذکر شده است. قبولیتکمیل ظرفیت اول این داوطلبان ملغی شده و این داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در واحد قبول شده در مرحله تکمیل ظرفیت 2 بوده اند.