شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 33,386
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,473,781
کاربران عضو: 3
کاربران مهمان: 100
کاربران حاضر: 103


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات
 

واحد علوم تحقیقات تهران

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات بازاریابی تولید رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
84.4 53.3 42.2 35.6 53.3 48.9 80 8.9 33.3 11 6798 قبول -
93.3 84.4 66.7 31.1 60 55.6 0 0 20 39 6269 مردود علوم تحقیقات
84.4 80 55.6 24.4 42.2 11.1 68.9 6.7 8.9 41 6248 مردود علوم تحقیقات
82.2 71.1 6.7 22.2 51.1 48.9 53.3 11.1 26.7 43 6176 مردود مجازی بین الملل قشم
73.3 82.2 84.4 20 55.6 35.6 13.3 31.1 11.1 56 6072 مردود مجازی بین الملل قشم
64.4 84.4 37.8 31.1 15.6 0 46.7 22.2 33.3 61 6050 مردود مجازی بین الملل قشم
75.6 84.4 37.8 11.1 46.7 33.3 64.4 13.3- 28.9 67 5979 مردود علوم تحقیقات (س بسیج)
73.3 51.1 2.2 40 2.2 37.8 28.9 15.6- 31.1 94 5808 مردود مجازی بین الملل قشم
82.2 80 17.8 22.2 33.3 17.8 22.2 2.2- 28.9 107 5745 مردود مجازی بین الملل قشم
84.4 17.8 35.6 2.2 51.1 62.2 40 4.4- 26.7 120 5712 مردود مجازی بین الملل قشم
91.1 80 20 13.3 22.2 13.3 4.4 33.3 6.7 162 5505 مردود مردود
100 33.3 8.9 22.2 8.9 8.9- 6.7 28.9 8.9 175 5442 مردود مردود
82.2 33.3 8.9 11.1 22.2 0 0 22.2 24.4 250 5200 مردود مردود
91.1 20 24.4 11.1 15.6 2.2 0 17.8 0 302 5106 مردود مردود
 
 

واحد الکترونیک – مجازی

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات بازاریابی تولید رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
0 77.8 48.9 33.3 42.2 42.2 0 8.9 22.2 99 5334 قبول -
44.4 86.7 24.4 37.8 24.4 6.7 0 8.9- 6.7 110 5292 قبول -
93.3 31.1 17.8 17.8 17.8 2.2- 4.4- 13.3 15.6 114 5281 قبول -
40 82.2 35.6 24.4 37.8 6.7 0 11.1 11.1 133 5242 قبول -
57.8 31.1 33.3 20 4.4 4.4 11.1 33.3 2.2 164 5188 مردود مردود
82.2 17.8 4.4 13.3 24.4 20 0 13.3 11.1 188 5139 مردود مردود
48.9 77.8 6.7- 2.2- 24.4 24.4 53.3 8.9 6.7 261 5049 مردود مردود
73.3 62.2 17.8 11.1 13.3 2.2 0 6.7 13.3 266 5047 مردود مردود
73.3 20 0 20 0 0 0 0 6.7 379 4884 مردود مردود
55.6 6.7 6.7- 11.1 13.3- 2.2 13.3 20 20 474 4768 مردود مردود
60 8.9 22.2 6.7 2.2 8.9 4.4- 13.3 15.6 483 4747 مردود مردود
60 2.2 8.9- 15.6 4.4- 4.4 4.4- 20 4.4 535 4665 مردود مردود