شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 27 دی 1395
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 26,440
بازدید دیروز: 29,025
بازدید کل: 66,768,565
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 174
کاربران حاضر: 175


دانشگاههای ارائه دهنده رشته امور فرهنگی – مدیریت امور فرهنگی در دانشگاه آزاد

 

علوم تحقیقات تهران (87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95)
تهران مرکزی (تکمیل اول93، 94، 95)
تهران جنوب (تکمیل اول93، 94، 95)
تهران شمال (تکمیل اول93، 94، 95)
تهران غرب (تکمیل دوم93، 94، 95)
ملکان (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94، تکمیل دوم و سوم 93، 94)
ممقان (تکمیل اول94)
خوراسگان اصفهان (پذیرش اولیه 87، 88، 89، 90، 91 ، 92 ، 93، 94، 95 ، تکمیل اول 95، تکمیل دوم 91 و 92 )
امارات متحده عربی (پذیرش اولیه 92 ، 93 ، 94 و 95، تکمیل اول 91و 94 و 95، تکمیل دوم91و 92 و 93، تکمیل سوم 93)
الکترونیکی (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94 و 95)