شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 26 آذر 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 538
بازدید دیروز: 44,175
بازدید کل: 78,775,731
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 152
کاربران حاضر: 152


دانشگاههای ارائه دهنده رشته امور فرهنگی – مدیریت امور فرهنگی در دانشگاه آزاد


علوم تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران شمال (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران غرب (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل دوم93)
ملکان (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94، تکمیل دوم و سوم 93، 94)
ممقان (تکمیل اول94)
خوراسگان اصفهان (پذیرش اولیه 87، 88، 89، 90، 91 ، 92 ، 93، 94، 95، 96، تکمیل اول 95، تکمیل دوم 91 و 92 )
امارات متحده عربی (پذیرش اولیه 92 ، 93 ، 94 ، 95 و 96، تکمیل اول 91و 94 و 95، تکمیل دوم91و 92 و 93، تکمیل سوم 93)
الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96، تکمیل اول 94 و 95)