شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 02 شهریور 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 4,302
بازدید دیروز: 28,538
بازدید کل: 74,594,031
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 99
کاربران حاضر: 99


دانشگاههای ارائه دهنده رشته امور فرهنگی – مدیریت امور فرهنگی در دانشگاه آزاد


علوم تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران شمال (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران غرب (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل دوم93)
ملکان (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94، تکمیل دوم و سوم 93، 94)
ممقان (تکمیل اول94)
خوراسگان اصفهان (پذیرش اولیه 87، 88، 89، 90، 91 ، 92 ، 93، 94، 95، 96، تکمیل اول 95، تکمیل دوم 91 و 92 )
امارات متحده عربی (پذیرش اولیه 92 ، 93 ، 94 ، 95 و 96، تکمیل اول 91و 94 و 95، تکمیل دوم91و 92 و 93، تکمیل سوم 93)
الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96، تکمیل اول 94 و 95)