شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 29 مهر 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,222
بازدید دیروز: 39,774
بازدید کل: 76,601,323
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 221
کاربران حاضر: 222


دانشگاههای ارائه دهنده رشته امور فرهنگی – مدیریت امور فرهنگی در دانشگاه آزاد


علوم تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران شمال (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران غرب (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل دوم93)
ملکان (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94، تکمیل دوم و سوم 93، 94)
ممقان (تکمیل اول94)
خوراسگان اصفهان (پذیرش اولیه 87، 88، 89، 90، 91 ، 92 ، 93، 94، 95، 96، تکمیل اول 95، تکمیل دوم 91 و 92 )
امارات متحده عربی (پذیرش اولیه 92 ، 93 ، 94 ، 95 و 96، تکمیل اول 91و 94 و 95، تکمیل دوم91و 92 و 93، تکمیل سوم 93)
الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96، تکمیل اول 94 و 95)