شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 05 فروردین 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 7,360
بازدید دیروز: 24,595
بازدید کل: 82,144,959
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 174
کاربران حاضر: 174


دانشگاههای ارائه دهنده رشته امور فرهنگی – مدیریت امور فرهنگی در دانشگاه آزاد


علوم تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران شمال (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل اول93)
تهران غرب (پذیرش اولیه 94، 95، 96، تکمیل دوم93)
ملکان (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94، تکمیل دوم و سوم 93، 94)
ممقان (تکمیل اول94)
خوراسگان اصفهان (پذیرش اولیه 87، 88، 89، 90، 91 ، 92 ، 93، 94، 95، 96، تکمیل اول 95، تکمیل دوم 91 و 92 )
امارات متحده عربی (پذیرش اولیه 92 ، 93 ، 94 ، 95 و 96، تکمیل اول 91و 94 و 95، تکمیل دوم91و 92 و 93، تکمیل سوم 93)
الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96، تکمیل اول 94 و 95)


اطلاعات  مرحله تکمیل ظرفیت اول سال 96 موجود نمی باشد. در مرحله تکمیل ظرفیت دوم سال 96 پذیرشی در این رشته صورت نگرفت