شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 تیر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 1,776
بازدید دیروز: 43,864
بازدید کل: 98,511,966
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 193
کاربران حاضر: 193


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد


سال 1397

رتبه مدیریت منابع انسانی محل قبولی
16 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
227 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
3189 دانشگاه تهران - مجازی آموزش محور -  گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانیسال 1394

رتبه مدیریت منابع انسانی محل قبولی
5 گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی - دانشگاه تهران - روزانه
537 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - دانشگاه مازندران – بابلسر - روزانه
542 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - دانشگاه زنجان - روزانه - تکمیل ظرفیت
662 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - دانشگاه زنجان - روزانه 
1807 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهرجدید پردیس- آموزش محور
1807 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهرجدید پردیس- آموزش محور
7094 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی –دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)- مجازی آموزش محور

 

سال1393

رتبه محل قبولی
17 دانشگاه تهران- روزانه- نیمسال دوم - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
36 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
37 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
59 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
112 دانشگاه تهران- روزانه- نیمسال دوم - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
156 دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم - گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
185 دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم - گرایش مدیریت منابع انسانی بین الملل
369 دانشگاه تهران-نوبت دوم-نیمسال دوم-گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
10572 دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش منابع انسانی اسلامی
 


سال 1392

رتبه محل قبولی
91 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
203 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش منابع انسانی بین الملل
227 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش منابع انسانی بین الملل
264 دانشگاه تهران-نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
336 دانشگاه شیراز- روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی
648 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
653 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
698 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
1003 دانشگاه تهران (پردیس قم)-نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
1102 دانشگاه تهران-پردیس قم- نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی-گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
5766 دانشگاه تهران (پردیس قم)-مجازی آموزش محور- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 


سال 1390

رتبه محل قبولي
92 دانشگاه تهران – روزانه – مدیریت منابع انسانی
3000 دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور – مدیریت منابع انسانی
3462 دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور – مدیریت منابع انسانی
3805 دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور – مدیریت منابع انسانی
 

سال 1389

رتبه محل قبولي
63 دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- روزانه
77 دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- روزانه
128 دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- شبانه
156 دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- شبانه

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است
رتبه های درج شده رتبه داوطلب بدون سهمیه می باشد